Home
Europa voor Christus
Groetwoorden
Ik doe mee!
Alle Europabrieven
Christian Action
Christianophobia
Links

Organisatie van de actie

Via een groots opgezette verdeling van stickers, die een samenvatting van de problemen (charter) en een uitnodiging om mee te bidden bevatten, worden alle Europeanen van goede wil uitgenodigd mee te doen. Bij het organiserende comité kan u via de sticker of de website uw deelname laten weten. U kunt zich tegelijk ook inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief en stickers met het logo (de ‘Europavis’) bestellen.

In de exacte betekenis van het woord hebben wij geen leden, enkel ‘deelnemers’. “Europa voor Christus!” is een project dat tegelijkertijd door verschillende christenen werd bedacht als antwoord op de problemen van onze tijd. De aanleiding was een initiatief van de ontwikkelingshulporganisatie ‘Kerk in Nood’ in januari 2005. Nu werkt de vereniging “Europa voor Christus!” op zelfstandige basis en probeert zoveel mogelijk groepen te laten samenwerken.

Het verdelen van stickers gebeurt via twee wegen: enerzijds op grote bijeenkomsten (bijvoorbeeld de Wereld Jongerendagen), anderzijds via de bestaande structuren van de kerken en lokale bewegingen.

Om het trimester zal het project meer en meer uitgebreid worden naar alle taalgroepen.

NB: Het project is geen politieke campagne, maar wil de persoonlijke wending van het individu tot God ondersteunen. Gezien de vele aanvallen op christenen en christelijke waarden in het publieke leven lijkt het ons dringend tijd een teken van hoop te geven. We willen christenen uit alle Europese landen verenigen als een bijbelse ‘gemeenschap van heiligen’ met concrete doelen en eisen.

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus