Home
Európa pre Krista!
Pozdravné posolstvá
Chcem sa zapojiť!
VSETKY LISTY PRE EURÓPU
Christian Action
Christianophobia
Links

 

Štruktúra činnosti

Za účelom pozvania čo najväčšieho počtu kresťanov ku každodennej  modlitbe "Otčenáš za kresťanskú Európu"`, Európa pre Krista! využíva širokú distribúciu pohľadníc a nálepiek "európskej ryby". K iniciatíve Európy pre Krista! sa možete pripojiť online prostredníctvom internetu alebo zaslaním listu na našu adresu.

Povedané inými slovami - neexistujú členovia, ale len "účastníci", ktorí sa pripoja k myšlienke Európy pre Krista! Iniciatívu Európa pre Krista! formálne zastrešuje právnická osoba, t.j. na tento účel zriadené občianske združenie. Projekt Európa pre Krista! bol iniciovaný mnohými kresťanmi rôznych denominácií ako odpoveď na diskrimináciu kresťanov v dnešných časoch. Konečným podnetom pre zahájenie projektu bola iniciatíva celosvetovej charitatívnej organizácie “Cirkev v núdzi” v januári 2005. Združenie Európa pre Krista! pracuje samostatne a snaží sa spolupracovať s čo možno najväčším počtom partnerských organizácií.

Európa pre Krista! nie je politickou kampaňou, ale podporuje jednotlivcov pri ich obrátení sa k Bohu. Vo svetle najrôznejších útokov na kresťanov a kresťanské hodnoty vo verejnom živote je potrebné byť symbolom nádeje: kresťania z rôznych krajín a rôznych kultúrnych pozadí sa spájajú ako biblické “spoločenstvo svätých” s konkrétnymi záujmami a cieľmi.

 

 

 

| |
 
 
© 2005 - 2023 - Europa für Christus