Beste vrienden,

  

„Eindelijk leven wij in een tijd zonder ideologie“, denken de meeste mensen vandaag. Is het werkelijk zo? Of zijn de ideologieën in het Europa van vandaag enkel moeilijker te herkennen?

 

Ideologiën worden onder andere hierdoor gekenmerkt: ten eerste houdt men tot elke prijs aan haar vast, ook als de feiten haar tegenspreken. Ten tweede probeert men deze feiten, door ze dood te zwijgen of door middel van propaganda, te verbergen. Ten derde worden historische feiten op passende wijze ‚aangepast’ aan de ideologie. Ten vierde worden kritische personen handig aan de kant geschoven of zelfs monddood gemaakt.

 

Doet dit ons niet denken aan een aantal Europese debatten die voor ons christenen van belang zijn? Van de vele mogelijke voorbeelden kiezen we er nu slechts één uit: het recht op leven voor de ongeboren kinderen. In Europa wordt één op drie personen hiermee op tragische wijze geconfronteerd in zijn directe omgeving. Desondanks mag er niet over gesproken worden.

 

Moeder Teresa heeft het taboe gebroken: toen zij in 1979 in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, sprak zij moedig en duidelijk als een profeet. Haar woorden sterken ons ook vandaag nog en zijn bovendien voor vele mensen een belangrijke getuigenis.

 

Laten we bidden voor een Europa waar alle kinderen welkom zijn en laat ons de moed hebben om hiervoor op te komen. Laten we bijzonder voor Portugal bidden: Op 11 februari vindt daar een referendum plaats over de legalisering van abortus.

 

 

Uw Europa voor Christus! Team

 

  

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

  

Uit de toespraak van Moeder Teresa n.a.v. het ontvangen van de Nobelprijs voor de Vrede in Oslo op 10.12.1979

 

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />

“Ik heb een overtuiging die ik u allen zou willen meedelen: de grootste verwoester van de vrede is vandaag de kreet van het onschuldige, ongeboren kind. Wanneer een moeder haar eigen kind in haar eigen schoot kan vermoorden, wat voor een ergere misdaad bestaat er dan nog, als wanneer wij ons onderling ombrengen? Zelfs in de Heilige Schrift staat: „Zelfs wanneer een moeder haar kind zou kunnen vergeten, ik vergeet het niet.“ Maar vandaag worden miljoenen ongeboren kinderen gedood – en wij zeggen niets. In de kranten lezen we vanalles, maar niemand spreekt van de miljoenen kinderen die met diezelfde liefde ontvangen worden als u en ik, met het leven van God. En wij zeggen niets, wij zijn stom.

  

Voor mij zijn de landen die abortus gelegaliseerd hebben, de armste landen. Zij zijn bang van kinderen, zij zijn bang van het ongeboren kind. En dat kind moet sterven omdat zij dat ene kind niet meer willen hebben – niet één kind meer – en dat kind moet sterven.

En ik vraag u hier in naam van de kinderen: red het ongeboren kind, erken erin de tegenwoordigheid van Christus!

 

Toen Maria Elisabeth bezocht, sprong het kind, op het ogenblik dat Maria het huis binnenkwam, van vreugde op in de schoot van de moeder. Het ongeborene bracht vreugde. Laat ons daarom hier beloven elk ongeboren kind te redden. Geef elk kind de gelegenheid om lief te hebben en geliefd te worden.

 

Wij [in Indië] bestrijden abortus met adoptie. Met Gods genade zal het ons lukken. God zegene ons werk. We hebben duizenden kinderen gered, ze hebben een thuis gevonden waar ze geliefd worden, waar ze gewenst zijn, waar ze vreugde gebracht hebben.

 

Daarom roep ik u vandaag op, majesteiten, excellenties, dames en heren, u allen die uit vele landen ter wereld gekomen bent: bid dat wij de moed mogen hebben om het ongeboren leven te beschermen.”

  

 

Moeder Teresa werd in 1910 in Albanië geboren en is in 1997 in Calcutta, Indië, overleden. Zij stichtte de “missionarissen van de naastenliefde”, een gemeenschap die zich bekommert om de allerarmsten. Vandaag bestaat de gemeenschap uit meer dan 3000 zusters en meer dan 500 broeders in 710 huizen in 133 landen ter wereld.

 

 

 

De maandelijkse Europabrief is een kostenloze dienst van de vereniging “Europa voor Christus!”. Deze Europabrief is bedoeld om voor christenen relevante maatschappelijke thema’s op eenvoudige en overzichtelijke wijze uit te werken. Het wil een aanzet geven tot kritisch nadenken en het zelfvertrouwen van Europese christenen sterken.

Indien u deze Europabrief niet wilt ontvangen, of op een ander e-mailadres of in een andere taal wilt ontvangen, schrijf dan naar office@europe4christ.net. Meer informatie vindt u op www.europe4christ.net.  Wij danken u voor het verder verspreiden van dit initiatief.