Beste vrienden,

 

Vooral in de kerstperiode spelen lichten een belangrijke rol. Ook gedurende de rest van het jaar is het aan ons, christenen, om het licht van de wereld te zijn. Niet alleen door ons leven en onze liefde worden wij zulke lichten, maar ook door het uitspreken van de waarheid, bijzonder daar waar ze verborgen lijkt.

 

Vele duizenden christenen in Europa en ook daarbuiten doen mee met Europa voor Christus! Tijdens de laatste twee jaren hebben we geprobeerd belangrijke thema’s in een eenvoudige taal uit te werken in onze Europabrieven. Deze teksten zijn nog steeds uiterst actueel en kunnen worden nagelezen in het archief.

 

Nu willen wij een aansporing geven om onze christelijke overtuiging in het publieke leven te verspreiden, om licht voor de wereld te worden. Dat kan bijvoorbeeld door lezersbrieven, brieven aan beleidsmakers, deelname aan internetfora enz. De komende maanden willen we via onze Europabrieven concrete hulp aanbieden voor een openlijk engagement. Als eerste thema vindt u hieronder enkele tips om een goede lezersbrief te schrijven.

 

In een aantal Europese landen betekent ‘Advent’ ook een merkbare verbanning van christelijke symbolen. Kerststallen en kerstbomen mogen op bepaalde plaatsen zelfs niet meer gebruikt worden. Mag men elkaar eigenlijk nog “zalig Kerstmis” wensen? Als dit bij u het geval is, kunt u dit onderwerp aangrijpen om er een lezersbrief over te schrijven. Inhoudelijke argumenten i.v.m. het thema christelijke symboliek vindt u in ons archief.

 

Het Europa voor Christus! Team wenst u een zalig kerstmis!

 

PS: Vergeet a.u.b. het dagelijkse Onzevader niet voor een christelijk Europa!

 

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

 

De lezersbrief

 

Lezersbrieven zijn vaak de meest gelezen artikels in een krant. Ze zijn een snel en efficiënt middel om een mening aan een breed publiek bekend te maken. Men gaat ervan uit dat een lezersbrief representatief is voor een groot deel van de bevolking.

 

Lezersbrieven kunnen wijzen op problemen en vaak ook vele lezers van een bepaalde zaak overtuigen. Ze kunnen er ook toe dienen om feiten te corrigeren of te verklaren, bepaalde politici te ondersteunen of af te wijzen.

Met lezersbrieven behaal je succes – en dat terwijl je er, na enige oefening, niet meer dan 20 minuten voor nodig hebt.

 

Naast lezersbrieven is het ook belangrijk om journalisten op persoonlijke basis te schrijven. Ofwel om hen geluk te wensen met een vanuit christelijk standpunt geslaagd artikel, ofwel om hen op vriendelijke wijze een tegengestelde mening te doen kennen of op duidelijke fouten te wijzen.

 

 

Hoe een lezersbrief schrijven

 

Snel reageren!

Kranten publiceren zelden lezersbrieven over thema’s die niet meer actueel zijn. Verwijzen naar een pas verschenen bijdrage verhoogt de kansen op publicatie van een lezersbrief.

 

Kort houden!

Kijk naar de andere lezersbrieven om de gepaste lengte voor de respectievelijke krant in te schatten. Als een lezersbrief te lang is, knipt de redacteur gedeeltes die hij/zij onbelangrijk acht, weg. Ook worden korte lezersbrieven eerder gelezen dan lange!

 

Gebruik een heldere structuur!

Eerst: waarover het gaat. Dan: op welk vlak je overeenstemt. Dan: waarover je van mening verschilt en waarom.

 

Duidelijk zijn!

Je verwijst best altijd naar een bepaald krantenartikel of hoofdartikel (met datum en titel). Redacteurs geven voorrang aan lezersbrieven met betrekking op een concreet artikel. Druk duidelijk uit waar je naar toe wilt: “Ik ga niet akkoord met volksvertegenwoordiger X zijn positie in deze zaak omdat…”

 

Blijf focussen!

Hou het eigen standpunt zo kort en bondig mogelijk, zonder noodzakelijke details weg te laten. Te lange zinnen en omschrijvingen doen lezers snel hun interesse verliezen. Blijf bij één punt of thema!

 

Gebruik aanneembare argumenten!

Hou het lezerspubliek bij het zoeken naar argumenten steeds voor ogen! Bij een niet-christelijk of gemengd publiek moeten geen geloofsargumenten maar redelijke en ervaringsgerichte waarden gebruikt worden. Ook moeten reeds aangebrachte visies niet simpelweg herhaald worden. Lezers willen snelle, duidelijke gedachten en nieuwe perspectieven.

 

Kies een aansprekende aanhef!

Een interessante titel en eerste zin wekken de opmerkzaamheid van de lezers die de krant doorbladeren.

 

Persoonlijk uitgangspunt

Lezers zijn vaak meer in thema’s geïnteresseerd als die hun leven en omgeving betreffen. Een persoonlijke noot (“het belangt mij inzoverre aan dat…”) geeft bovendien geloofwaardigheid.

 

Gebruik humor indien mogelijk!

Als het thema het toelaat, is humor of zelfs ironie een voordeel. Wat de lezer doet glimlachen, vergemakkelijkt het aanvaarden.

 

Niets veronderstellen!

Ga er niet van uit dat de lezers over het thema alles afweten. Vaak is het goed om kort wat achtergrondinformatie te geven voor je tot de eigenlijke argumenten komt.

 

Een christelijk geïnspireerde stijl

Zowel de schrijfstijl als de inhoud moeten getuigen van christelijk medeleven. Hierbij moet men steeds beheerst blijven – je kan echter wel verontwaardiging tot uitdrukking brengen, maar gecontroleerd. Persoonlijke aanvallen moeten vermeden worden. Ga echter in tegen bepaalde politieke of maatschappelijke ideeën!

 

Contactgegevens niet vergeten

Voeg altijd je naam, adres, telefoonnummer en beroep toe aan het einde van je lezersbrief. Kranten willen zeker zijn dat de brief ook daadwerkelijk van jou komt. De meeste kranten publiceren geen lezersbrieven die deze informatie niet bevatten. Enkel de naam en de stad worden afgedrukt.

 

Zend de lezersbrief naar slechts één krant!

Stuur dezelfde brief niet naar meer dan één krant in je regio. Een ontwerp voor meerdere kranten moet er steeds als uniek uitzien en afzonderlijk met aanspreekvorm verzonden worden.

 

Vergeet de kleine kranten niet!

De kleinere lokale kranten publiceren je lezersbrief met meer waarschijnlijkheid. Dat kan in de lokale omgeving een grote invloed hebben.

 

Stuur politici een kopie!

De lezersbrief zou als kopie (CC) naar politici moeten gezonden worden die met het thema te maken hebben. Het respectievelijke e-mailadres is vaak snel te vinden door de naam samen met het @ teken in te geven in een zoekmachine.