Home
Europa za Krista
Ovdje proitajte
Pridružit ću se!
sva pisma za Europu
Christian Action
Christianophobia
Links

Doticaj

Europa za Krista! obuhvaća sve kršćanske denominacije te joj je cilj duhovna i društvena obnova Europe u kršćanskome duhu, putem molitve, znanja i djelatna sudjelovanja svih kršćana u javnome životu.

Europa za Krista! je pravna udruga u skladu s njemačkim zakonom.

Dr. Martin Kugler zadužen je za ostvarenje projekta, zajedno s međunarodnom i više-denominacijskom ekipom.

Europa za Krista!

Möllwaldplatz 5

1040 Wien

Austrija

E-mail: office (at) europe4christ.net

 

Dr. Eduard Habsburg-Lothringen

Predsjednica "Europe za Krista!"

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus