Domov
Europa za Kristusa
POZDRAV
Pridruzil-a se bom!
Vsa pisma za Evropo
Christian Action
Kristjanofobija
Links

Pozdravni nagovori

. . . podpornikov „Evropa za Kristusa!“

- * -

Prof. Wladyslaw Bartoszewski: Rodil sem se leta 1922. V svojem življenju sem izkusil marsikaj. Kot mladenič sem bil zapornik nemških nacional-socialistov v Auschwitzu. Po odpustitvi sem študiral na klandestični Univerzi v Warschau. Zatem so me preganjali poljski komunisti: sedem let svojega življenja sem preživel v komunističnih zaporih! Preko angažiranosti v gibanju Solidarnost sem nazadnje postal politik. Kot poslanik svoje dežele v Avstriji (1990-95), zatem senator republike in minister za zunanje zadeve sem deloval za spravo: z Nemčijo, z Judi in Evropo. Zaradi česar sem se zavzemal za vstop Poljske v Evropsko unijo.

Evropska unija nam v principu omogoča željeno evropsko sodelovanje. Vendar z zaskrbljenostjo opažam, kako se v Evropi zarisujejo nove ideologije: radikalni laicisti potiskajo krščanstvo na obrobje in izven evropske zgodovine. Ideologija spola se v temeljih loteva identitete moškega in ženske. Netolerantna zakonodaja glede protidiskriminacijskih zakonov prepoveduje kritičen pogled na homoseksualnost. Nasprotna stališča se ne trpijo. Kar me spominja na—meni še kako poznane—avtoritarne in totalitarne sisteme. In tu moramo ukrepati ter si prizadevati za odprto in tolerantno Evropo.   

Prof. Wladyslaw Bartoszewski

Nekdanji poljski minister za zunanje zadeve

Warszawa, Poljska

11. december, 2006

 - * -

André Rouvoet: Kot krščanski politik poznam vrednost molitve. Preko molitve priznavamo, da ne gre za nas, ampak za služenje našemu Gospodu in Odrešeniku. Prav je, da ljudje molijo za odgovorne. Kristus sam nas preko apostolov opominja, naj molimo »za kralje in za vse oblastnike“ (1 Tim 2, 2). To je tudi vzrok, zakaj podpiram pobudo „Evropa za Kristusa!“. Z njimi sem v soglasju, namreč, da Evropa potrebuje Kristusa. Ko sledimo Njemu, tema izgine (Jn 8, 12).

André Rouvoet

Predsednik parlamentarne skupine Krščanska unija

Nizozemski parlament, november 2006

 - * -

Peter Hahne: "Človek lahko zgodovino zavrže, ne more pa je zatajiti. Res, od vsega začetka je Evropo zaznamovala krščanska vez edinosti in premočrtnost sistema vrednot . . .  Če Evropa želi imeti prihodnost, se mora zavedati svojih izvorov in zavedno živeti iz svojih korenin." 

"Prim tem se od kristjanov zahteva neomajen pogum. Soočiti se morajo z duhom časa in njegovo kulturo, ne pa ponavljati sloganov prerokov časa. Kar zahteva brezkompromisen, radikalen in biblijsko orientiran stil življenja. Le na tak način bodo mogli kristjani doprinesti svoj delež k prenovi današnje družbe. "

Peter Hahne

kolumnist za „Bild am Sonntag” in televizijski moderator. Z njegovim prijaznim dovoljenjem citirano iz njegove knjige: »Dovolj zabav. Konec zabavljajoče družbe.« (Schluss mit lustig. Das Ende der Spaßgesellschaft.) Oktober, 2006.

- * -

Mons. Valentin Pozaic: "Danes mora Evropa na vsak način najti svojo identiteto. Kdorkoli pozna našo zgodovino, kulturo, in izobrazbo, se bo strinjal, naj bo Evropa krščanska. Kot kristjani in Evropejci bi si morali biti svesti te realnosti. Projekt »Evropa za Kristusa!« je odlično orodje, saj nam daje novih impulzov, kot so molitev in razlogi za vero—in navsezadnje več poguma potrebnega v soočenju z današnjo krizo Evropske družbe. Poklicani smo, da jasno izrečemo, namreč, da Evropa nima prihodnosti brez Kristusa."

+Mons. Valentin Pozaić

Zagrebški pomožni škof

Hrvaška, September, 2006

 

 - * -

Norbert Walter: Pozdravljam pobudo »Evropa za Kristusa!«, ker se more bolj kot mi, člani  »instant družbe«, razvijati iz Božje ljubezni, evangeljskega zaklada, in kulturnega bogastva krščanske glasbe, slikanja in arhitekture.

Prof. Dr. Norbert Walter

Ekonomski vodja Deutsche Bank Group

Frankfurt, september 2006

 - * -

General Phillippe Morillon: V zavedanju, da je najmočnejše orodje, ki nam je dano v roke za to, da se stvari premaknejo, molitev, se brez pomisleka izrekam za ta projekt. Želim si, da bi bili kar najboljštevilčni, da bi tako okrepili zaklad skupnosti svetih, in dovolili našemu kontinentu, naši uniji, tisto višino, ki jo celi svet od njega pričakuje. Naj Evropa ponovno postane znamenje upanja in ognjišče ljubezni iz ponovno potrjene vere.

Philippe Morillon, EP

Bruselj, april 2006

 

 - * -

Škof Rudolf Baláž: Iskreno pozdravljam vašo idejo in z njo povezane korake. Za kristjane, ki živimo v sekularizirani Evropi je življenjskega pomena, da smo bolj izobraženi, da molimo z več vere in upanja, in se na ta način opogumljeni samozavestno angažiramo v družbi.

 

+Škof Rudolf Baláž

Škof Banske Bistrice

Banska Bistrica, Slovaška

Maj, 2006

 

 - * -

Kardinal Simonis: Dandanes najdemo v družbi nenavadno tišino glede krščanske identitete Evrope. Soočamo se tudi s skrivnostno tišino glede krščanskih vrednot nasploh, ki morejo sicer dati človeškemu življenju toliko pomena. Globlja je tišina, globlje se pokopavajo te vrednote. Kristjani imamo veliko odgovornost, da prelomimo to tišino. Četudi naletimo na pomanjkanje razumevanja ali netoleranco. Kristus je bil jasen. V teku zgodovine so spregovorili tudi naši bratje in sestre, kadar je bilo to potrebno—pogosto so šli proti toku. »Evropa za Kristusa!« nam daje orodja za dosledno delovanje iz vere:  skupnost molitve, potrebno znanje ter upanje v zavedanju, da v bojih nismo sami.

+ Adrianus kardinal Simonis

Utrechtski nadškof

Utrecht, marec 2006

 

 - * -

Ari Vatanen: Ari Vatanen: Ali smo izgubili ponižnost, saj nam nič več ni sveto? Eksistenca, sama po sebi, ima absolutno vrednost, vrtoglava lepota življenja more priti celo iz krhkosti. 

Človeštvo ima potrebo, da se utemelji na neomahljivih vrednotah. Te so danes predmet političnih pogajanj! Projekt »Evropa za Kristusa!«  deluje za spremembo človeških src, da bi se tako Evropa odprla sporočilu: Življenje je krhko, obravnavaj ga z molitvijo!

Ari Vatanen

Poslanec Evropskega parlamenta in nekdanji svetovni prvak v reiliju

Bruselj, marec 2006

 

 - * -

Kardinal Daneels: Vprašati se, kaj bi bila Evropa brez krščanstva, je kot bi se vprašali, kakšno bi bilo morje brez soli. Dejstvo je, da evropska civilizacija ne bi bila to, kar je, brez kristjanov in krščanstva. V koreninah Evrope, krščanstvo zanjo ni samo duhovna dediščina. Kristjani v Evropi imajo tudi odgovornost. Evropske vrednote so v veliki meri judovsko-krščanske. Nekatere so v določeni meri sekularizirane. Odrezane od svojega transcendentalnega izvora, ki je Bog sam in Kristus, izgubljajo svoj temelj in oporo, ter  tvegajo, da postanejo mrtvi planeti, ločeni od svojega maternega planeta. Gotovo občudovanja vredne zvezde za premišljevanje, vendar brez ognja, naše vrednote tvegajo, da znorijo. Na ta način more krščanstvo nazadovati v individualizem, ljubezen in mir pa v pacifizem. Za koliko časa še morejo judovsko-krščansko sekularizirane vrednote preživeti, preden bodo nazadovale? Naj “Evropa za Kristusa!” pripomore k vrnitvi k izvoru, ki je Kristus.

+Godfried kardinal Danneels

Nadškof Malines-Bruslja

Bruselj, februar 2006

 

 - * -

Otto von Habsburg: "Evropa brez svojih krščanskih korenin ni razumljiva. Še več: krščansko razumevanje človeka in vrednote, prepojene s krščanstvom, so za politično Evropo nepogrešljive, in bi morale tudi za Evropsko unijo postati mera za vzpostavljanje njene identitete. To more uspeti le, če se verujoči kristjani ter kristjani, ki vero prakticirajo, sami aktivno vključijo. Tisti, ki se predajo, ne morejo zmagati. In tisti, ki se izogne politični bitki, se ne sme pomilovati, ko prevladajo druge sile. Če se kristjani, okrepljeni z molitvijo in dobro izobrazbo, aktivno vključijo v izoblikovanje Evrope, potem ima Evropa vse možnosti za dobro prihodnost. 

Pobuda “Evropa za Kristusa!” je k temu razumen prispevek. Njena angažiranost je popolnoma v duhu papeža Janeza Pavla II, ki je v novi evangelizaciji Evrope videl osnovo za bodočo edinost vse celine."

Otto von Habsburg

Častni predsednik Mednarodne Panevropske unije

München, oktober 2005

 

 - * - 

Ingolf Ellßel: "Evropa potrebuje molitve. Pobuda “Evropa za Kristusa!” je to duhovno potrebo prepoznala in osnovala duhovni odgovor. Molitvene iniciative “Evropa za Kristusa!” sem se zelo razveselil, nenazadnje, ker jasen in širok teološki temelj omogoča duhovno edinost med mnogimi kristjani, preko veroizpovednih meja. Pobudnikom se najlepše zahvaljujem."

Ingolf Ellβe

Predpostavljeni Binkoštnega evropskega združenja

Tostedt, Nemčija, avgust 2005

 

 

 - * -

Christoph Kardinal Schönborn: "Evropa potrebuje moč živetega evangelija bolj kot kdajkoli prej. Prihodnost naše celine je odvisna od tega, koliko mi, kristjani, pustimo iz vere prepojiti vse vidike našega bivanja. Le tako bomo postali sol in luč družbe. Pobuda z lepim motivom „Evropa za Kristusa!” naj med drugim okrepi upanje, da se more v evropskem javnem življenju, kljub vsej stiski, mnogo obrniti na boljše, če se kristjani preko molitve, besed, in dejanj, temu primerno angažirajo. Verjamem, da je ta pristop pravi in pomemben! Razveseljiva je angažiranost, ki poleg duhovnega vidika, svojo pozornost usmerja  na »izobraževanje in socialno odgovornost."

+Christoph kardinal Schönborn

Dunajski nadškof

Dunaj, oktober 2005

 

- * -

Rocco Buttiglione: " Pretekli meseci so nam vsem jasno pokazali, da se Evropa, zlasti Evropska unija, nahajata v srcu resnične krize. Vsaka kriza nosi v sebi možnost za razčiščenje in odločitev. „Evropa za Kristusa!” opogumlja evropske kristjane, da sprejmejo svoje odgovornosti ter delujejo v naklonjenosti skupnega interesa, četudi jim leden veter sekularizacije piha naravnost v obraz. Kako revna bi bila Evropa brez prispevka krščanstva! Da do drugega “primera Buttiglione” ne bi več prišlo, vabim vse kristjane Evrope, da pogumno branijo svoje stališča v javnih razpravah. Tako številčni smo in toliko imamo za povedati. »Oče naš,« ki ga ob opoldnevih skupaj izgovarjamo, nam bo dovolil, da bomo imeli nebesa na svoji strani."

Rocco Buttiglione

Italjanski minister za kulturo

Rim, september 2005

 

 - * -

Ulrich Parzany: "Navdušen sem, da kristjani različnih cerkva in veroizpovedi držijo skupaj, da se tako Jezus Kristus na novo oznanja v Evropi. On je Luč sveta. Vsak človek ima pravico, da o Njem sliši in ga osebno spozna. Jezus Kristus prinaša spravo ljudi z Bogom in je zato izvor sprave med ljudmi. To moč danes Evropa nujno potrebuje. Kristjani v mnogih evropskih deželah se morejo povezati v molitvi. To je najmočnejši prispevek, ki ga kristjani morejo doprinesti. Iz te molitvene povezanosti bo sledilo ravnanje, ki bo ljudi spravilo in povezovalo."

Pastor Urlich Parzany

Vodja ProChrist

Kassel, Nemčija, september 2005

 

 - * -

Nicky Gumble: "Kot kristjani smo poklicani, da živimo vero v Jezusa Kristusa in delimo Kristusovo ljubezen s tistimi, ki so daleč od Cerkve. Pri skupnem delu s kristjani različnih denominacij smo v nalogi evangelizacije izkusili veliko blagoslova in se posvetili delu v sodelovanju s krščanskimi organizacijami in gibanji za oznanjevanje evangelija v Evropi. Z navdušenjem podpiram vizijo “Evropa za Kristusa!”, ko bodri kristjane, naj se združijo v molitvi, evangelizaciji in prenovi družbe."

Pastor Nicky Gumble

Ustanovitelj Alfa tečaja

London, september 2005

 

- * -

Gordon Showell-Rogers: "Evropska evangeličanska zveza je prepričana, da Bog milostno odgovarja na molitve v skladu z Njegovo voljo, kakor je zapisano v Svetem pismu: da bi mogli posamezniki prejeti novo življenje v Kristusu, da bi kristjani ljubili svoje bližnje (tiste, ki so blizu ali daleč), da bili učinkovita sol in luč v svojih družbah, in da bi prišlo Njegovo kraljestvo in se zgodila njegova volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

»Evropi za Kristusa!« izkazujemo priznanje za njeno skrb prinašanja božjega blagoslova nad Evropo. Evropa je vedno potrebovala Kristusa: in nikoli bolj, kot zdaj."

Gordon Showell-Rogers

Glavni tajnik Evropske evangeličanske zveze

Oxfordshire, september 2005

 

 

 - * -

Veselimo se vaših misli in pozdravov. Pišite nam na:  office (at) europe4christ.net

Hvala!

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus