Home
Európa pre Krista!
Pozdravné posolstvá
Chcem sa zapojiť!
VSETKY LISTY PRE EURÓPU
Christian Action
Christianophobia
Links

Pozdravné posolstvá

... od podporovateľov Európy pre Krista!:

- * -

André Rouvoet: Ako kresťanský politik si uvedomujem veľkú hodnotu modlitby. Vďaka modlitbe jasne priznávame, že to celé nie je o nás, ale že sme v službe nášho Pána a Spasiteľa. Je dobré, keď sa ľudia modlia za svojich vedúcich predstaviteľov. Kristus sám nás prostredníctvom svojich apoštolov pozýva modliť sa za „kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach“ (1 Tim 2,2). Preto podporujem aj iniciatívu Európy pre Krista! Súhlasím s nimi, pretože Európa potrebuje Krista. Nasledovaním Krista temnota mizne (Ján 8,12).

André Rouvoet

Predseda parlamentnej strany Kresťanská Únia, od februára 2007 Minister pre mládež a rodinu a zástupca ministerského predsedu Holandska

Holandsko, November 2006

- * -

Peter Hahne: „Je možné hodiť svoju vlastnú históriu cez palubu, ale nemožno ju zaprieť. Áno, Európa bola od začiatku poznačená jednotiacim prvkom kresťanstva a vodítkom systému hodnôt (...). Ak túži mať Európa budúcnosť, musí si byť vedomá svojho pôvodu a naviazať na svoju históriu.“ „Tu sa od kresťanov vyžaduje silná odvaha. Musia čeliť duchu dnešnej doby a jeho kultúre a vyvarovať sa nasledovaniu moderných prorokov dnešných čias. To vyžaduje nekompromisný a radikálny životný štýl, orientovaný na Sväté Písmo. Jedine týmto spôsobom budú môcť kresťania naozaj prispieť k dnešnej kultúre.“

Peter Hahne, publicista časopisu „Bild am Sonntag“ a televízny komentátor

Citáty vybrané z knihy „Dosť bolo vtipov. Koniec zábavnej spoločnosti.“ S povolením autora.  Október 2006

- * -

Norbert Walter: Vítam iniciatívu “Európy pre Krista!”, pretože z Božej Lásky, z pokladu Evanjelia a z kultúrnych bohatstiev kresťanskej hudby, maľby a architektúry, môže vyrásť oveľa viac ako sú si členovia našej “instantnej spoločnosti” vedomí. 

Prof. Dr. Norbert Walter

Popredný ekonóm Deutsche Bank Group

Frankfurt, Nemecko, september 2006

- * -

Valentin Pozaic: Európa musí urýchlene nájsť svoju identitu. Nikto, kto pozná našu históriu, kultúru a naše vzdelanie, by nepovedal, že Európa nepotrebuje byť kresťanská. Ako kresťania a Európania si musíme viac uvedomovať túto realitu. Projekt Európa pre Krista! je výborným prostriedkom, pretože nám ponúka nové impulzy pre modlitbu i argumenty pre vieru, a taktiež viac odvahy, ktorá je taká potrebná v konfrontácii s dnešnou krízou v Európskej spoločnosti. Sme pozvaní jasne deklarovať, že Európa nemá budúcnosť bez Krista.

Mgr Pozaic, auxilliairy bishop of Zagreb

Croatia, September 2006

- * -

Mons. Rudolf Baláž: Veľmi som uvítal túto myšlienku a s ňou spojené podujatia. Pre nás kresťanov je v sekularizovanej Európe životne dôležité, aby sme boli čoraz vzdelanejší, modlili sa s väčšou vierou a nádejou a tak získavali silu pre uvedomelé angažovanie sa v spoločnosti.

J. E. Mons. Rudolf Baláž

Biskup banskobystrickej diecézy

Banská Bystrica, marec 2006

- * -

Generál Philippe Morillon: „Modlitba je najmocnejší nástroj, ktorým disponujeme k tomu, aby sa veci pohli dopredu, a ja sa bez otáľania hlásim k tomuto projektu. Dúfam, že nás bude čo najviac, aby sme tak udržiavali pri živote bohatstvo Spoločenstva svätých a dovolili nášmu kontinentu a našemu európskemu spoločenstvu byť na úrovni, ktorú od nás svet očakáva. Takto by sa Európa opäť mohla stať znakom nádeje a centrom lásky k blížnemu v znovu sa posilňujúcej sa viere.“

Philippe Morillon,

poslanec Európskeho parlamentu

Brusel, Apríl 2006

- * -

Ari Vatanen:  „Je nám ešte niečo sväté v týchto dňoch? Oslnivá krása života vystupuje z jej krehkosti a absolútnej hodnoty. Ľudstvo je postavené na neoblomných hodnotách, ktoré nemôžu byť určované človekom. Avšak dnes sa tieto hodnoty stali cieľom politického vyjednávania. Projekt ‘Európa pre Krista!’ chce zasiahnuť srdcia ľudí, aby sa Európa mohla otvoriť tomuto odkazu: Život je krehký, narábaj s ním so svedomitosťou a modlitbou!“

Ari Vatanen

poslanec Európskeho parlamentu a bývalý majster sveta v Rally pretekoch

Brusel, marca 2006

- * -

Kardinál Christoph Schönborn: "Európa potrebuje moc žitého Evanjelia viac ako kedykoľvek predtým. Budúcnosť nášho kontinentu závisí od toho, nakoľko my, kresťania, necháme preniknúť vieru do všetkých aspektov našej existencie. Len týmto spôsobom sa môžeme stať soľou a svetlom sveta. Iniciatíva s krásnym názvom „Európa pre Krista!” by mala posilniť našu nádej, že verejný život v Európe sa napriek všetkým útrapám môže zmeniť k lepšiemu, ak sa kresťania sami angažujú cez modlitbu, slová a skutky. Domnievam sa, že táto cesta je tá správna – a dôležitá! Takisto oceňujem, že okrem duchovného hľadiska sa kladie dôraz na vzdelanie a spoločenskú zodpovednosť."

+ kardinál Christoph Schönborn

Arcibiskup Viedne

Viedeň, October 2005

- * -

Otto von Habsburg: „Európu nemožno chápať bez jej kresťanských koreňov. Stále viac, kresťanský pohľad človeka a hodnoty premiešané s kresťanstvom sú nevyhnutné pre politický európsky systém a mali by byť zároveň rešpektované Európskou úniou ako právny status, ktorý môže potvrdiť jej identitu. Toto sa môže dosiahnuť len vtedy, ak sa samotní veriaci a praktizujúci kresťania na tom budú aktívne podieľať. Tí, ktorí sa sami vzdávajú, nemôžu vyhrať. A tí, ktorí ustupujú od politického boja, sa potom nemôžu sťažovať, ak prevládnu iné sily. Ak sa kresťania, posilnení modlitbou a dobrým vzdelaním, zapoja aktívne do formovania Európy, potom Európa má takmer dozaista zaručenú dobrú budúcnosť.

Iniciatíva “Európa pre Krista!” je k tomu významným príspevkom. Do tohto projektu sa púšťa s vervou úplne v duchu pápeža Jána Pavla II., ktorý videl v novej evanjelizácii Európy základ pre budúcu jednotu celého kontinentu.“

Otto von Habsburg

Čestný prezident Medzinárodnej paneurópskej únie

Mníchov, októbra 2005

- * -

Kardinál Godfried Danneels: „Pýtať sa, aká by bola Európa bez kresťanstva, je ako pýtať sa, aká by bola morská voda bez soli. Je skutočnosťou, že európska civilizácia by nebola tým, čím je, bez kresťanov a kresťanstva. Ako koreň Európy, kresťanstvo nie je len duchovným dedičstvom. Kresťania v Európe nesú zodpovednosť. Európske hodnoty sú z veľkej časti židovsko-kresťanskými hodnotami. Avšak niektoré z nich sa zosvetštili. Odstrihnuté od ich transcendentného zdroja, ktorým je Boh a Kristus, strácajú ich základ a udržateľnosť. Stávajú sa mŕtvymi obežnicami bez ich materskej planéty. Určite zostávajú veľkolepými hviezdami, ale bez ohňa sa vystavujú riziku, že sa stanú pošetilými. Práve tak, ako kresťanstvo môže degenerovať do individualizmu, láska a pokoj sa môžu zredukovať do jednoduchého pacifizmu. Ako dlho môžu sekularizované židovsko-kresťanské hodnoty prežiť bez poškodenia? Táto “Európa pre Krista!” môže pomôcť znovu objaviť prameň, ktorým je  Kristus.“

+ kardinál Godfried Danneels

Arcibiskup Malines-Brussels

Brusel, Február 2006

- * -

Kardinál Adrianus Simonis: „V súčasnosti je nezvyklo mĺkvo ohľadom európskej kresťanskej identity. Existuje tu zároveň zvláštne mlčanie ohľadom kresťanských hodnôt, ktoré sú schopné dať toľko významného našim životom. Čím je mlčanie väčšie, o to hlbšie sa tieto myšlienky zahrabávajú. Kresťania majú veľkú zodpovednosť v tom, aby toto ticho preťali. Dokonca aj keď sa stretneme s nedostatkom pochopenia alebo intoleranciou. Kristus rozprával vždy veľmi jasne. V priebehu dejín naši bratia a sestry tiež hovorili nahlas, keď to bolo potrebné – často idúc proti hlavnému prúdu. Európa pre Krista! ponúka prostriedky konať v súlade s našou vierou: modlitba v spoločenstve, potrebné poznanie, a nádej v poznaní, že nebojujeme sami.“

+ kardinál Adrianus Simonis

Arcibiskup Utrechtu

Utrecht, Marec 2006

- * - 

Ingolf Ellssel: „Európa potrebuje modlitbu. Iniciatíva "Európa pre Krista" ropoznala túto spirituálnu potrebnosť a našla na to spirituálnu odpoveď. Potešila ma táto modlitebná iniciatíva, aj preto, že jasný a široký teologický základ umožňuje duchovnú jednotu mnohým kresťanom za hranicami cirkví. Moja úprimná vďaka jej iniciátorom.”

Ingolf Ellssel

predseda, Letničné európske spoločenstvo

Tostedt, Nemecko, augusta 2005

- * -

Rocco Buttiglione: „Minulé mesiace nám jasne ukázali, že Európa, a predovšetkým Európska únia, je v skutočnej kríze. Avšak každá kríza sa stáva príležitosťou na objasnenie a rozhodnutie. Iniciatíva „Európa pre Krista!” dodá novú odvahu kresťanom v Európe, a tak pomôže prevziať zodpovednosť za spoločné dobro, aj keby im fúkal do tváre silný sekularistický vietor. Koľko by Európa stratila bez prínosu kresťanstva! Takže nemal by byť už žiadny druhý "Buttiglioneho prípad", vyzývam všetkých kresťanov v Európe, aby s odvahou prinášali ich stanoviská do verejnej diskusie. Je nás tak mnoho – a máme toho veľa čo povedať. Spoločná modlitba Pána každý deň na poludnie spôsobí, že Nebo sa nakloní na našu stranu.”

Rocco Buttiglione

taliansky minister kultúry

Rím, septembra 2005

- * -

Ulrich Parzany: „Teším sa, že kresťania rôznych cirkví a vyznaní stoja pospolu, takže Ježiš Kristus je opäť ohlasovaný v Európe. On je Svetlo sveta. Každá osoba má právo počuť o ňom a prísť ho spoznať osobne. Ježiš Kristus prináša zmierenie ľudstva s Bohom, a tak je zdrojom zmierenia medzi jednotlivými ľudskými bytosťami. Toto je sila, ktorú Európa dneška akútne potrebuje. Kresťania v mnohých krajinách Európy sa môžu spolu zjednotiť v modlitbe. Toto je najsilnejší príspevok, aký môžu kresťania odovzdať. Z toho následne vyplynie aj konanie, ktoré ľuďom umožní zmierenie a zjednotí všetky strany.”

Pastor Ulrich Parzany

Líder ProChrist

Kassel, Nemecko, 30.septembra 2005

- * -

Reverend Nicky Gumble: „Ako kresťania sme pozvaní, aby sme prežívali našu vieru v Ježiša Krista a zdieľali Jeho lásku s tými, ktorý sú vzdialení od Cirkvi. Vďaka spolupráci s kresťanmi všetkých denominácií v evanjelizačnom úsilí sme zakúsili veľké požehnanie. Podkladáme za dôležité, aby sa Evanjelium ohlasovalo spoločne s európskymi kresťanskými organizáciami a hnutiami. S radosťou podporím víziu ‘Európy pre Krista’, keďže sa usiluje povzbudiť kresťanov k zjednoteniu v modlitbe, evanjelizácii a v premene spoločnosti.”

Reverend Nicky Gumble

Zakladateľ kurzu Alpha

Londýn, septembra 2005

- * -

Gordon Showell-Rogers: „Európska evanjelická aliancia je presvedčená, že Boh láskavo odpovedá na modlitbu v súlade s Jeho vôľou, ako o tom píšu kresťanské Písma: že jednotlivci môžu prijať nový život v Kristovi, že kresťania by mali milovať svojich blížnych (blízkych i vzdialených) a mali by byť účinnou soľou a svetlom v ich spoločenstvách.

Ďakujeme Európe pre Krista za jej účasť na Božom žehnaní v Európe v tejto etape histórie. Európa vždy potrebovala Krista: a nikdy väčšmi než dnes.”

Gordon Showell-Rogers

Generálny sekretár, Európska evanjelická aliancia

Oxfordshire, Anglicko, 26.septembra 2005

- * -

 

Bude nás veľmi tešiť, ak nám pošlete vaše myšlienky. Píšte prosím na office (at) europe4christ.net

Ďakujeme!

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus