Hogyan írjunk levelet egy politikusnak?

 

 

Kedves Barátaink!

 

Könnyű panaszkodni a politikusokkal kapcsolatban, de megpróbáltuk-e valaha is befolyásolni őket tevékenységükben? Ők is éppolyan emberek, mint amilyenek mi vagyunk: nyitottak a kritikára, és gyakran csak a megfelelő módot és érvelést kell megtalálni ahhoz, hogy meggyőzzük őket.

 

Keresztény kötelességeink közé tartozik, hogy keresztény értékeinknek hangot adjunk, és ez az, ami annyira kell Európának, ráadásul ez nem is olyan nehéz feladat.

 

Ha legközelebb úgy érzed, hogy a politikusok valamit nem jól tesznek, reagáljál arra írásban. Ha pedig azt látod, hogy egy politikus megfelelő, bátor hozzáállással beszél vagy cselekszik, írj neki, és köszönd meg!

 

Ha Európában sok keresztény így tesz, idővel egy valódi „éghajlatváltozást” tapasztalhatunk meg! Köszönjük a keresztény Európa melletti elkötelezettségedet!

 

Az „Európa Krisztusért!” csapata

 

Ui: Ne felejtsük: imádkozzuk naponta a Miatyánkot, hogy Európa újra keresztény értékeken alapulhasson!

 

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

 

Hogyan írjunk levelet egy politikusnak?

 

Könnyű aláírni egy petíciót vagy továbbküldeni egye előre megfogalmazott e-mailt. Ennél azonban sokkal hatékonyabb, ha egy politikusnak személyes levelet írunk.

 

A levélírás a közélet iránti elkötelezettség egyik legfontosabb eszköze. Nem nehéz feladat, ugyanakkor nagyon hatékony. Adjunk hangot nem tetszésünknek, de ne felejtsük el egyben azt megírni, ha valamiben egyetértünk az érintett politikussal, vagy megköszönni azt, amit szerintünk jól tett, jól mondott. Egy rövid levél, amelynek tartalma: köszönöm bátorságát ebben a lényeges kérdésben, az Ön oldalán vagyok!” hegyeket mozgathat, és súlya lehet egy belső vitában.

 

A következőkben azokat az alapvető elemeket vesszük sorra, amelyek egy jó levél megírásához szükségesek.

 

 

I) Kinek írjunk?

 

Néha nem okoz nehézséget az, hogy kinek címezzük a leveledet, hiszen, tudjuk, ki beszélt az adott témával kapcsolatosan. Címét pedig a neve alapján a kereső programok segítségével vagy az adott intézmény honlapján keresztül könnyen megtaláljuk.

Ha levelünket a téma motiválta, nem pedig egy személy, akkor azt címezzük egy intézménynek vagy egy pártnak. Az általunk kiválasztott struktúrán belül keressük meg a számunkra (ebben az esetben helyi képviselet) vagy a téma számára (a parlament egyik bizottsága vagy a kormány egyik tagja és szakértői) megfelelő személyt. Interneten is, de telefonon is megszerezhetjük a megfelelő személy nevét, elérhetőségét.

 

Általában hatékonyabb - helyi, regionális vagy nemzeti, de leghatékonyabb lenne a választókerületünkből kikerült - parlamenti képviselőnek írni, hiszen valószínűleg ők éreznék leginkább a kérdés fontosságát, sürgősségét. Ezek a politikusok minden ellenségeskedéstől félnek, különösen akkor, ha az a választókerületükből jöhet, továbbá azt remélik, hogy a legközelebbi választásokon is támogatni fogjuk őket, végül pedig ők kevésbé függenek az éppen aktuális pártvezetőségtől.

 

Emellett nem árt a párt szolgálati részlegének is írni (ennek különböző megnevezése lehet, de a párt honlapján biztosan megtaláljátok azt), továbbá mindazoknak, akik a párton belül a szavazók mozgósításával, önkéntesek toborzásával vagy fogyasztói piaccal foglalkoznak. Feladatuk, hogy válaszoljanak hasonló levelekre, így ők a legnagyobb valószínűséggel foglalkozni fognak az általunk felvetett kérdéssel.

 

Végső esetben ha bizonytalanok vagyunk a címzett kérdésében, küldjük el levelünket több embernek, de olyan módon, hogy mindenki láthassa, ki kapta azt meg.

 

 

II) A levél tartalma

 

"Captatio benevolentiae"

 

Kezdjük levelünket bátorítással, dicsérettel vagy köszönetmondással. Erre a politikusoknak is szükségük van, és ez egyben nyitottakká teheti a levél további részére.

Továbbá az is fontos, hogy a politikus azt gondolja, hogy szavazói lehetünk, hogy közel állunk az ő pártjához. Egy számára "reménytelen esetet" ugyanis valószínűleg teljesen figyelmen kívül hagyna.

 

Legyünk világosak mondanivalónkban

 

Ha lehetséges, írjuk le azt, amit a politikus tevékenységéről tudunk a témában, majd azt, miért fontos az a mi számunkra. A levél a személyes résszel válik hitelessé. Mondanivalónkban legyünk a lehető legkonkrétabbak: írhatjuk azt például, hogy azért szavaztunk rá, mert ezt és ezt reméltük, vagy azt, hogy legközelebb nem fogunk rá/a pártra szavazni, amennyiben…

 

Igyekezzünk sikeresen érvelni: próbáljuk a világot a politikus szemével nézni

 

Gondoljunk bele annak a szerepébe, akinek írunk. Egy politikusnak állandóan választó csoportok egymással ellentétes érdekei között kell egyensúlyoznia, és egyben figyelembe kell vennie a pártstruktúra és saját irodájának irányvonalát a témákban. Ne kérjünk tehát lehetetlent, ugyanakkor maradjunk meg az igaz és szükséges dolgok mellett.

Gondoljuk jól végig, milyen érvelést használjunk. Észérvekkel, tapasztalattal és adatokkal sokkal többre megyünk, mint hiten alapuló érvekkel. Itt a jogalkotó magatartása, hozzáállása működhet. Legyünk továbbá barátságosak és megértők.

A keresztények gyakran abba a hibába esnek, hogy elítélik azokat, akik nem tökéletes megoldást kínálnak egy kérdésben. Éppen ellenkezőleg, meg kell dicsérni azt, aki jó célért igyekszik tenni, és csak szükség esetén mutassunk rá a tökéletlenségekre, hiszen lehet, hogy az adott politikus már hosszú utat tett meg a kérdésben.

Példák mellett érzelmi töltetet is adjunk levelünknek: írjuk meg neki, hogy szerintünk kérésünk nem lehetetlen, csupán "egy normális ember normális kérése".

 

Meggyőző érvhez leghatékonyabbak a konkrétumok

 

Nézzük meg, hogy léteznek-e megfelelő súlyú felmérések, amelyek az általunk felvetett kérdést alátámaszthatnák, és ha igen, ki készítette ezeket. Érdemes annak is utánanézni, ki foglalkozott a kérdéssel: a kormány, esetleg az ellenzék vagy kisebb pártok, vagy még más intézmények, amelyek elkötelezettek témában, végül pedig a sajtóban is találhatunk talán azzal kapcsolatosan. Kapcsolódhat a témához más érdekes adat, információ, stb.

 

Legyünk tömörek

 

Levelünkben bizonyos adatokra elég, ha utalunk, majd azokat a levél mellé csatoljuk. Bizonyosan hatékonyabb, ha egy levélbe csak egy témát említünk. ha többel kapcsolatosan kívánunk írni egy politikusnak, azokat fogalmazzuk mind külön levelekbe.

 

 

III) Forma

- Ne felejtsük el megadni nevünket, címünket, és érdemes foglalkozásunkat is megjelölni.<?xml:namespace prefix = o />

- Jelöljük meg az elején levelünk témáját, és amennyiben van javaslatunk a megoldásra, azt is.

- Használjunk megfelelő megszólítást.

- Ellenőrizzük, hogy levelünkben nincs elírás, helyesírási hiba.

- Ne felejtsük el keltezni, és aláírni.

- Kérjünk választ levelünkre.

 

 

IV) Keressünk másokat is levelünk erősítésére

Ösztönözzünk másokat is arra, hogy levelet írjanak a témában. Ilyen módon biztosan nagyobb sikert érünk el.

Írjunk levelet egy újság szerkesztőségének az adott témában, és ha lehetséges, használjuk fel a politikus válaszát is.