Home
Europa za Krista
Ovdje proitajte
Pridružit ću se!
sva pisma za Europu
Christian Action
Christianophobia
Links

Naš odgovor

1) Zajednička molitva

Kao što je nekoć bio slučaj s Abrahamom, tako danas Bog i od nas traži da mu se obratimo u molitvi, kako bi, po molitvi stada maloga, čovječanstvo uspjelo pronaći pravi put. "Kritična masa" može pokrenuti revoluciju – kako duhovnu, tako i društvenu (prekidajući "vrzino kolo tišine"). Štoviše, kršćani bi trebali proširiti svoja obzorja te u svoje molitve uključiti probleme javnoga života – izvršiti, dakle, neku vrstu "globalizacije molitve".

Ovo valja poduprijeti kratkom molitvom, koja se moli u točno određeno doba dana. Sudionici projekta “Europa za Krista” obvezuju se izmoliti “Očenaš za kršćansku Europu” svakoga dana točno u podne.

2) Zajedničko djelovanje

Ovaj bi vid projekta, u jednome smislu, trebao biti ogoljavanje istine – beskompromisno prozivanje problema i krivih usmjerenja, dok bi u drugome uključivao prenošenje autentična znanja u cilju razumijevanja kulturnih zbivanja. Pritom mislimo napose na pitanja koja se nalaze na razmeđu kršćanskoga morala i političkoga života.

Sedam tema

-          kultura življenja / ljudsko dostojanstvo

-          obitelj, muž i žena, spolnost

-          kršćanski socijalni nauk

-          sloboda, tolerancija, življenje u skladu s drugim religijama

-          odjeljivanje Crkve od države (pravo značenje)

-          religija i obrazovanje

-          kršćanstvo i povijest (identitet Europe, identitet kršćanstva, kršćanstvo i povijest ideja (političkih zamisli, ljudskoga dostojanstva...); "mračna poglavlja" povijesti Crkve.

Oni koji sudjeluju u ovoj molitvenoj akciji trebali bi u mjesečnim novostima (izvorno: “newsletter”), pronaći materijale za daljnje proučavanje, informacije o tekućim događanjima na tim poljima te predložene nakane za molitvu Europskih razmjera. 

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus