Home
Europa dla Chrystusa!
slowa poparcia
Przylaczam sie!
Aktualny newsletter
Wszystkie listy
Akcja chrześcijańska
Chrystianofobia
Links

Przyłączam się!

“Europa dla Chrystusa!” nie ma "członków" w ścisłym tego słowa znaczeniu - tylko uczestników, którzy zgadzają się z jej statutem i podejmują się odmawiać codziennie Ojcze nasz w intencji Europy opartej na chrześcijańskch wartościach. Uczestnicy ci otrzymają comiesięczny newsletter, który dostarcza materiały i informacje o aktualnym rozwoju na polu zainteresowań, sugerowane tematy do szeroko zakrojonej europejskiej modlitwy.

| |
 
 
© 2005 - 2018 - Europa für Christus