Home
Europa voor Christus
Groetwoorden
Ik doe mee!
Recentste Europabrief
Alle Europabrieven
Christian Action
Christianophobia
Links

Ik doe mee

Europa voor Christus heeft geen leden, enkel deelnemers die akkoord gaan met het ‘Europa voor Christus!-Charter en beloven dagelijks een Onzevader voor een christelijk Europa te bidden. Deelnemers ontvangen eens per maand een nieuwsbrief via e-mail. Hij bevat voor christenen belangrijke discussiethema’s, op een eenvoudige en duidelijke manier voorgesteld.

Het Europa voor Christus! Charter

Europa staat vandaag op een kruispunt. Ons continent dankt een groot gedeelte van haar cultuur aan het doorleefde evangelie: solidariteit en mensenrechten, universiteiten, ziekenhuizen en kathedralen. Vandaag lopen we echter het gevaar de ziel van Europa te verraden. Een dictatuur van het relativisme en een cultuur van de dood dringen zich op. We stellen vast hoe christenen steeds meer gediscrimineerd worden. In de politiek zien we de tendens om de waarden van een door het evangelie geďnspireerd humanisme naar de privé-sfeer te verbannen. En toch hebben we ondervonden dat wanneer God niet onze vader is, wij geen broeders en zusters van elkaar meer zijn! Daarom is het noodzakelijk dat we de toekomst van ons continent opnieuw op Christus baseren. Wij willen een Europa dat respect heeft voor godsdienst -en gewetensvrijheid, een jong en dynamisch Europa dat een teken van hoop is voor de wereld. 
Daarvoor willen wij bidden en werken.

| |
 
 
© 2005 - 2018 - Europa für Christus