Home
Európa pre Krista!
Pozdravné posolstvá
Chcem sa zapojiť!
Aktuálny newsletter
VSETKY LISTY PRE EURÓPU
Christian Action
Christianophobia
Links

Aj ja sa modlím!

Európa pre Krista nemá žiadnych členov, ale účastníkov, ktorí súhlasia s chartou Európa pre Krista a sľubujú, že sa budú denne modliť Otče nᚠza kresťanskú Európu. Účastníci potom raz za mesiac obdržia e-mailový Info-list, ktorý jednoducho a názorne predkladá dôležité diskusné témy.

Charta Európy pre Krista

Európa dnes stojí na križovatke. Veľkú časť svojej kultúry získal nᚠkontinent vďaka živému evanjeliu. Solidarita a ľudské práva, univerzity, nemocnice a katedrály. Dnes sme ale vo veľkom nebezpečí, že túto dušu Európy zradíme. Diktatúra relativizmu a kultúra smrti sa rozširujú. Kresťania sú stále viac diskriminovaní a dokonca vysmievaní. Politika vytláča hodnoty humanizmu inšpirovaného evanjeliom len do privátnej sféry. A navyše sme si vedomí toho, že ak Boh nie je naším Otcom, nie sme viac bratmi a sestrami. Preto je dôležité, aby sme budúcnosť nášho kontinentu znova budovali na Kristovi. Chceme Európu, v ktorej je sloboda svedomia a náboženská sloboda rešpektovaná, mladú a dynamickú Európu, ktorá je znakom nádeje pre celý svet. Za toto sa chceme modliť a pracovať.

The Prayer at Noon

The Our Father – THE prayer!

| |
 
 
© 2005 - 2018 - Europa für Christus