Home
Európa pre Krista!
Pozdravné posolstvá
Chcem sa zapojiť!
VSETKY LISTY PRE EURÓPU
Christian Action
Christianophobia
Links

Dary

Európa pre Krista! je na 100 % odkázaná na dary a vašu podporu.

Vaše dary nám pomôžu rozšíriť iniciatívu Európa pre Krista!, zasiahnuť viac kresťanov a rýchlejšie tak dosiahnuť všeobecnú zmenu myslenia.

S vďačnosťou prijmeme vaše dary na tomto účte:

 

Meno: Europa für Christus

Číslo účtu: (00)3210 902 901

BLZ: 14000, BAWAG, 1010 Wien

IBAN: AT051400003210902901

BIC: BAWAATWW (or  BAWAATWWXXX)

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus