Kedves Barátaim!

 

Képzeljétek el, hogy saját országotokban vagy száz keresztény felvenné a kapcsolatot a médiával a számukra ma nagyon fontos témákban. A kapcsolatnak sok formája van. Lehet ez egy olvasói levél, egy betelefonálás a rádióba vagy egy televíziós show műsorba, vagy személyes beszélgetés újságírókkal. Ennek hatására minden bizonnyal teljesen másképp alakulna a nyilvános vita az országotokban!

 

A média a vélemények óriásmikrofonja. Ebből a keresztény hang nem hiányozhat!

 

Minden bizonnyal igaz az, hogy Európában a média inkább ellenséges, mintsem barátságos a keresztényekkel. Ugyanakkor legtöbbször nem hallgattatják el a keresztények hangját, hanem teret adnak arra, hogy kifejezésre juthasson. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel.

 

A következő írásunkban számos lehetőséget sorolunk fel azzal kapcsolatosan, hogy milyen módon dolgozhatunk együtt a médiával. Nem fogjuk részletekbe menően leírni azokat, de igyekszünk elegendő kulcsszót adni nektek.

 

Egy megújult Európa reményében:

Az „Európa Krisztusért!” csapata

Kérlek ne feledd: naponta egy Miatyánk, Európáért!

 

 

- * - *- * - *- * - *- * - *- * - *- * - *- * - *- * - *- * - *- * - *- * - *- * - *- * - *- * - *- * -

 

Keresztény hang a média főmikrofonjában

 

Martin Kugler írása, aki köszönetét fejezi ki a Marin Institute-nak (Kalifornia), amely anyagaival segítségére volt.

 

Sok módja van annak, hogy hatékonyan dolgozzunk együtt a médiával. Az alábbiakban ezekről írunk: mind hasznosítani tudjuk őket, akkor is, ha egyelőre vagy egyáltalán nincs olyan szervezetünk, akinek a nevében ezt tennénk.

 

Olvasói levél írása.

 

Betelefonálás egy rádió- vagy televíziós műsorba.

 

A show műsorok nagy nézettséget élveznek. A betelefonálók véleménye elvben bizonyos arányban a lakosság véleményét tükrözi. Ennek megfelelően már a kérdésünkben fellelhető véleményünkkel befolyásolhatjuk a közönséget. Egy szellemes kérdéssel kényes pontra mutathatunk rá, amivel a közönség figyelmét magunkra, illetve kérdésünkre irányíthatjuk.

 

Példa:

Gyermekneveléssel kapcsolatos vitában az az egyetlen téma, hogy a nőknek a munkaerőpiacon is jelen kell lenniük.

Kérdés: "Két kisgyermekes édesanya vagyok. Minden nap még az aznapi teendőkkel a fejemben térek haza, rajtuk viszont azt tapasztalom, hogy megkönnyebbülnek, amikor megint együtt lehetünk. Ezért kérdezném, hogy nem kellene-e a vita részévé tenni a gyermekek jólétének kérdését. Nem tudnánk-e megoldást keresni arra, hogy kisgyermekeink aggodalmak nélkül éljenek?”

 

Ne felejtsük:

- Cél a hallgatóság megérintése. Ezért ne is féljünk attól, hogy a műsor vendégei milyen választ adnak kérdésünkre.

- Mondanivalónk legyen tömör, őszinte és minket érintő. Valódi kérdést tegyünk fel, ne pedig állítást mondjunk, mert az is segít minket abban, hogy megnyerjük magunknak a közönséget.

 

 

  • Interjúadás.

 

Szerkesszük meg mondanivalónkat!

 

Fontos, hogy végiggondoljuk, mondanivalónkat milyen módon tudnánk a médiának a legjobban "eladni". A médiában megnyerésének egyik kulcsa, hogy pontosan tudjuk, mit akarunk mondani, tudjuk annak legjobb módját, és azt is, hogy üzenetünk kikhez szól.

Gondoljunk csak azokra, akiket a televízióból vagy a rádióból ismerünk. Saját témájukban nagyon jól végzik munkájukat: világos nyelvezetben és rövid mondatokban közlik üzenetüket, és fő mondanivalójukat általában ismétléssel hangsúlyozzák.

Szereplésünk előtt érdemes a következő kérdésekre világos, tömör és hatásos válaszokat keresni.

 

Mi a konkrét téma?

 

Fogalmazzuk meg, mi pontosan a témánk - tegyük ezt legfeljebb két mondatban. Figyeljünk a nyelvezetre: legyen határozott és közvetlen, kerüljük az olyan szakszavakat, amelyeket a közönség esetleg nem érthetne.

 

Mit szeretnénk másképp?

 

Írjuk le világosan, hogy milyen változásokat akarunk - ezt is legfeljebb két mondatban.

 

Ki képes azokat a változásokat megtenni, amelyeket említünk?

 

Azonosítsuk üzenetünk célpontjait. Ha például azt kérjük, hogy egy bizonyos sörgyártó hagyjon fel a reklámkampányával, amely a kiskorúakhoz szól elsősorban, akkor a gyártóhoz szól az üzenetünk, és nekik szól az a kérésünk, hogy vonja be plakátjait. Ugyanakkor a lakosságot is bíztatni lehet arra, hogy nyomást gyakoroljanak a helyi kereskedőkre arra vonatkozóan, hogy boltjukban ne reklámozzák annak a sörnek árusítását.

 

Maradjunk az üzenetünknél

 

Ha egyszer felvázoltuk mondanivalónkat, gyakoroljuk azt, hogy mindig az üzenetünknél maradjunk. Ez azt jelenti, hogy mindig visszatérünk a témára, a megoldásra és azokra a személyekre, akiktől kérjük, hogy tegyenek az ügy érdekében - mint amikor a gramafon mindig viszaugrik egy-két fordulattal. Míg a számunkra a sokszor elismételt szöveg unalmasnak tűnhet, épp ez az a módszer, amellyel megnyerhetjük magunknak a többieket. Egy világos üzenet, amelyet a közönség könnyen megjegyez, sikerhez vezethet, támogatókat szerezhet az általunk felvetett ügyhöz.

 

A legfontosabbakat foglaljuk írásba

 

Három fő pontunkat írjuk egy kis kartonra. Ezt a technikát még a legtapasztaltabb médiaszakemberek is használják, hogy a témájuknál maradjanak. Ha van idő rá, ne féljük megismételni legfőbb üzenetünket.

 

Gyakoroljunk

 

A tükör előtt, vagy még jobb, néhány barát vagy családtag előtt mondjuk el üzenetünket. Minden olyan szót, amelyet nehezen ejtenénk ki, cseréljünk ki másikra. Addig alakítsuk szövegünket, amíg a hallgatóközönségünk (ha van, persze) meg nem érti annak értelmét és miértjét. Ha lehetséges, kérjünk meg valakit arra, hogy riporterünk legyen, és pár kérdést feltegyen nekünk.

 

Ismételjünk, és ismételjünk

 

Maradjunk azoknál a pontoknál, amelyek fontosak számunkra. A riporterek gyakran olyan kérdéseket tesznek fel, amelyek mondanivalónkat nem központilag érintik. Ne válaszoljunk konkrétan arra kérdésekre, amelyek elterelnek minket a kulcskérdésektől. Ilyen helyzetben a következő válaszadási séma nyújthat segítséget: válasz - átmenet - üzenet. Fontos, hogy többször elismételjük azt, hogy miért olyan fontos a mi célkitűzésünk, és hogy egy-egy érvünkkel azt mindig alátámasszuk.

 

Őrizzük meg nyugalmunkat, hogy hitelesek maradjunk

 

Fontos, hogy belső nyugalmunkat megőrizzük, még akkor is, amikor úgy érezzük, hogy kezdenek kihozni a sodrunkból, vagy mérgesek kezdünk lenni. Előfordulhat, hogy egy ellentétes véleményt valló személynek, vagy egy riporternek kell válaszolnunk, aki talán köznevetség tárgyává vagy banálissá igyekszik tenni mondanivalónkat. Ilyen helyzetekben is maradjunk nyugodtak, és ne térjünk el üzenetünktől.

 

Vádakra világosan válaszoljunk, és vezessünk vissza az üzenetünkre

 

Példa:

Kérdés: "Úgy tűnik, hogy a keresztények mindig ellene vannak annak, amikor emberek felmentik magukat az erkölcsi kötelezettségektől. Ennek megfelelően ti keresztények a nemi kapcsolatot piszkos dolognak tartjátok-e?"

Válasz: "Semmiképpen sem. A keresztények a szexualitást és a nemi kapcsolatot az ember egy csodálatos részének tartják. A Bibliában olvasható: Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Amivel nem értünk egyet, az a szexualitással való visszaélés, ami végül magával az emberrel való visszaélés. Ez a visszaélés ellentétes az Ön által említett szabadsággal. Ahhoz hogy valóban szabadok legyünk, a szexualitásunknak is az elkötelezett szeretet keretét kell megteremteni."

 

  • Kapcsolatépítés a médiával

 

A kapcsolatépítés a legjobb módja annak, hogy a médiában támogatottságot szerezzünk ügyünknek. Ha belefektetünk energiát, akkor hihetetlen információforrás nyílik meg a számunkra, illetve a témában szakértőkkel is kapcsolatba kerülhetünk.

- Derítsük ki, kik azok az újságírók, akik a saját térségünkben a miénkhez hasonló témákért felelősek.

- Írjunk ezeknek a személyeknek e-mailt, amelyben bemutatkozunk nekik, és megpróbálunk kapcsolatot kialakítani velük olyan módon, hogy információkat adunk nekik felmérésekről, helyi eseményekről vagy más hírekről, amelyek érdekelhetik őket.

- Alakítsunk ki egy a médiában dolgozó emberek kontaktlistáját. Ha ezt egtettük, akkor bármikor fel tudjuk hívni őket , ha olyan hírértékű esemény van, amely a számunkra fontos kérdést előreviszi.

 

  • Sajtóközlemény írása

 

Ha egy NGO vagy egy szélesebb csoport nevében szólhatunk, készítsünk sajtóközleményt, ha van olyan specifikus, hírértékkel bíró témánk, amelyet fontosnak tartunk.

 

Ne felejtsük:

- A napilapoknak a következő napi kiadványukhoz legkésőbb az azt megelőző nap 14 órájáig kell megkapniuk a híreket, információkat. Minden újságnak szükségük van hírekre, nem csak véleményekre. Használjunk adatokat és tényeket, amelyek alátámasztják üzenetünket. Az újságírók csak azokat a vitát keltő cikkeket szeretik, amelyek kitűnőek.

- Egy sajtóközleménynek rövidenek kell lennie (legfeljebb egy oldal). Adjunk neki jó főcímet, és lássuk el dátummal, névvel és elérhetőséggel. Az újságírókhoz naponta rengeteg információ érkezik, így gyakran csak belenéznek az érkező postába, viszont ha megragadja figyelmüket, akkor továbbolvassák.

- Egy sajtóközleményt úgy kell megírnunk, hogy azt az újságíró könnyen felhasználhassa, ezért igyekezzünk azt egy cikkhez hasonlóan megszerkeszteni. Tartalmazzon minden információt, ahogyan azt az újságírás szakmája előírja.

- A legjobb megoldás az, ha a sajtóközleményünket a kérdéssel foglalkozó újságíróknak küldjük el. Ha erre nincsen mód, akkor küldjük el a fő e-mailcímre. Próbáljunk egy NGO-t vagy egy elismert személyekből álló csoportot találni, amely nevében küldhetjük el azt.

- A legfontosabb információkat küldjük el a nemzeti sajtóügynökségünknek is. Ha a téma valóban nagyon fontos, ők majd helyettünk gondoskodnak arról, hogy másoknak továbbküldjék.

 

Az e havi Európa levél megírásához a Marin Institute nagyban hozzájárult azzal, hogy felajánlotta a honlapján is megtalálható kitűnő akciócsomagjait.