Beste vrienden,

 

Stel u voor dat er in ons land 100 christenen zouden zijn die met de media contact zouden opnemen i.v.m. een thema dat voor ons christenen belangrijk is. Bijvoorbeeld door een lezersbrief, door te telefoneren tijdens een discussie op de radio of televisie of door een persoonlijk gesprek met een journalist. Het publieke debat in ons land zou er helemaal anders uitzien.

 

De media fungeren als een megafoon van inzichten en opvattingen. De christelijke stem mag hier niet ontbreken!

 

Waarschijnlijk klopt het dat de media in Europa eerder afwijzend staan tegenover het christendom. Nochtans wordt een christelijke stem meestal niet eenvoudigweg tot zwijgen gebracht. Vaak wordt een platform geboden waarop men zijn mening kan naar voor brengen. Laat ons van deze mogelijkheid gebruik maken!

 

In de volgende tekst stellen wij verschillende mogelijkheden voor om met de media om te gaan.

 

Voor een christelijk Europa,

 

Uw Europa voor Christus - Team

 

P.S.: Dank voor uw dagelijks gebed voor een christelijk Europa!

 

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - *

 

 

Een christelijke stem in de megafoon van de media

 

Samengesteld door Martin Kugler met dank aan het Marin Institute in Californië dat een gedeelte van de tekst aanleverde.

 

Er bestaan heel wat efficiënte manieren om met de media om te gaan. Hier volgen er enkele die gemakkelijk aan te wenden zijn, ook al heeft u dit nog niet eerder gedaan en heeft u ook geen organisatie namens welke u het woord kunt voeren.

 

  • Gebruik de telefoon bij een discussie op de radio of tv

Shows worden veel beluisterd en bekeken. De mening van degenen die bellen wordt als representatief beschouwd voor de mening van een deel van de bevolking. Door (tussen de zinnen van uw vraag) te zeggen wat u denkt beïnvloedt u reeds de publieke opinie. Door een kritische vraag te stellen kunt u misschien de vinger ‘in de wonde leggen’ en het publiek naar uw kant trekken.

 

Voorbeeld:

In een discussie over kinderopvang draait het vaak enkel rond het thema van de vrouw die moet kunnen gaan werken.

Vraag: “Ik ben moeder van twee kleine kinderen. Telkens ik thuiskom, merk ik dat ze ongelooflijk blij zijn dat ik terug ben. Ik zou u willen vragen of het niet noodzakelijk is om ook het welzijn van onze kinderen in dit debat te betrekken. Zouden wij geen oplossingen moeten vinden die het onze kinderen mogelijk maken om zonder zorgen te leven?”

 

Denk er aan:

· Uw doel is het publiek op iets opmerkzaam te maken. Bekommer u niet zozeer om het antwoord van de showgast aan wie u de vraag stelt.

· Om de sympathie van het publiek te winnen moet dat wat u zegt kort, authentiek, ter zake en een echte vraag zijn, geen stelling.

 

  • Geef een interview

· Aanleiding

Het is belangrijk om goed na te denken over de beste weg om over een thema in de media te spreken. De sleutels zijn: precies te weten wat u zou willen zeggen, de best mogelijke weg te kennen, uw standpunt te verdedigen en te weten wie u met uw boodschap zou willen bereiken. Denk aan al de mensen die u op tv zien en op de radio horen!

 

· Waarover gaat het?

Schrijf in niet meer dan twee zinnen op waarover het precies gaat. Overdenk goed welke taal u gebruikt – is hij expressief en direct? Vermijd jargontaal die uw publiek mogelijk niet verstaat!

 

· Wat zou u willen veranderen?

Schrijf precies op wat u zou willen bereiken – opnieuw in niet meer dan twee zinnen. Wat vraagt u concreet?

 

· Wie kan deze verandering die u vraagt concretiseren?

Identificeer het doel van uw boodschap. Wilt u bv. bekomen dat een bepaalde brouwer zijn reclamecampagne, die minderjarigen als doelgroep heeft, stopzet? (in dit geval zou u kunnen eisen dat hij zijn reclamecampagne stopzet; u kunt mensen oproepen om op lokale handelaars druk uit te oefenen om deze campagne niet in hun zaak te voeren).

 

· Blijf bij uw punt

Als u het kader van uw verzoek vastgelegd heeft, kunt u ‚oefenen’ om bij uw punt te blijven. Dit betekent dat u altijd opnieuw op uw verzoek, uw oplossing en op diegene tot wie u zich richt terugkomt – zoals een haperende cd-plaat. Terwijl het u misschien vervelend lijkt steeds weer dezelfde taal te moeten gebruiken, is dit de juiste weg om een consequente boodschap te creëren die uw opvatting goed weergeeft. Een duidelijke, moeilijk te vergeten boodschap schept de nodige dynamiek en ondersteunt uw vraag.

 

· Schriftelijke voorbereiding

Schrijf de drie hoofdpunten die u wilt aanbrengen neer op een kleine kaart. Ook ervaren mediamensen gebruiken deze techniek om bij hun punt te komen. Wanneer u tijd genoeg heeft, aarzel dan niet om uw belangrijkste uitspraken te herhalen.

 

· Oefenen!

Overloop uw punten nog eens luidop voor een spiegel – of nog beter voor een vriend of familielid. Verander alle woorden die moeilijk uit te spreken zijn. Bewerk uw boodschap zo lang tot uw vrienden weten wat u wilt en waarom u het wilt. Indien mogelijk, vraag dan iemand om reporter te spelen en u moeilijke vragen te stellen.

 

· Herhalen, herhalen, herhalen

Blijf bij de uitspraken die u wilt verdedigen. Reporters stellen vaak vragen die u van uw thema willen afleiden. Denk aan AOB: Antwoord – Overbrengen – Boodschap. Het is OK om eenvoudig te herhalen waarom uw doel belangrijk is en om een argument naar voor te brengen dat uw positie verstevigt.

 

· Als u kalm blijft krijgt u meer geloofwaardigheid

Denk eraan om uiterlijk rustig te blijven, ook wanneer u zich innerlijk ergert en gefrustreerd voelt. Vaak zullen er tegenstanders of journalisten voor u staan die datgene wat u doet en denkt belachelijk willen maken. Blijf kalm en blijf bij de zaak.

 

· Beantwoord negatieve beschuldigingen met duidelijkheid en ga dan direct over naar uw boodschap.

Voorbeeld:

Vraag: „Christenen lijken altijd ertegen te zijn dat mensen zich bevrijden van oubollige morele hindernissen. Zien jullie christenen seks niet als iets dat principieel gemeen is?“ Antwoord: „Neen, zeker niet. Christenen zien seksualiteit en seks als een wondermooi deel van het menselijke zijn. De Bijbel zegt: nadat God de mens geschapen had, zag Hij dat het goed was. Waar wij ons tegen verzetten is het misbruik van seks, wat uiteindelijk het misbruiken van het menselijke zijn betekent. Misbruikt worden is het tegenovergestelde van vrijheid. Ik denk dat, opdat wij werkelijk vrij zouden kunnen zijn, seksualiteit in de context van een verbindende liefde moet beleefd worden.“

 

  • Opbouwen van goede contacten met de media

Contacten met de media zijn de sleutel tot succes van elk werk via de media. Als u zich hiermee bezig houdt, wordt u een geloofwaardige informatiebron en in het respectieve themaveld een expert m.b.t. uw regio, beroepsgroep enz.

 

· Zoek naar journalisten in uw omgeving die werken rond thema’s en gelijkaardige zaken die voor u relevant zijn.

· E-mail hen en stel uzelf hoffelijk voor. Cultiveer het contact door hen informatie, interessant onderzoekswerk, uitnodigingen voor lokale evenementen of goede artikels te bezorgen. Geef indien mogelijk positieve feedback op bijzonder goede artikels of programma’s.

· Stel een lijst op met mediacontacten zodat u de juiste contactgegevens bij de hand heeft als u bv. belangrijk nieuws heeft.

 

  • Persmededeling

Als u in naam van een vereniging, NGO of grote groep van mensen kunt spreken, overleg dan enkel een persmededeling te maken als u een werkelijk interessante bijdrage te leveren heeft.

 

Denk eraan:

· Een krant moet over alle informatie voor de komende uitgave beschikken rond 14u00 van de voorafgaande dag. Alle media hebben nieuws nodig, niet enkel meningen. Gebruik cijfers en feiten om uw boodschap te onderbouwen. Journalisten houden enkel van polemiek als ze briljant is.

· Een persmededeling moet kort zijn (maximaal één pagina) en een goede titel, teaser, een datum, afzender en contactgegevens bevatten. Journalisten krijgen dagelijks veel informatie. Zij neigen er toe enkel het begin te lezen. Als uw tekst hun opmerkzaamheid trekt, lezen ze verder.

· Een persmededeling moet zo geschreven zijn dat journalisten ze eventueel als artikel – zoals het is – kunnen kopiëren en invoegen. Het moet alle noodzakelijke informatie in journalistieke volgorde bevatten.

· De beste manier is om de persmededeling naar de journalisten te sturen die verantwoordelijk zijn voor uw thema. Als dit niet mogelijk is, stuur dan de tekst naar het hoofd-emailadres van de redactie. Probeer een NGO, vereniging of groep van belangrijke personen te vinden in wiens naam u uw mededeling kunt verzenden.

· Stuur belangrijke informatie ook naar uw nationaal persagentschap (bv. ANP of Belga). Als het om een actueel en interessant thema gaat, zal het agentschap dit bericht naar alle media uitzenden.

 

 

Het Marin Institute heeft ons vriendelijk aangeboden om hun ‚Action Packs’ voor onze ‚Europabrieven’ te gebruiken. U vindt ze online op: www.marininstitute.org