Beste vrienden!                                                                                       Oktober 2008

 

De Amerikaanse komiek Jerry Seinfeld zei eens: „Bij een begrafenis zouden de meeste mensen liever zelf in de kist liggen dan de grafrede te moeten houden. In het openbaar spreken zet de mensen vandaag vaak meer onder druk dan de dood zelf.“

 

In het openbaar spreken is een belangrijk middel om Christus en Zijn boodschap te verkondigen. Met goede argumenten, die het publiek kan begrijpen en aanvaarden, is al het halve werk gedaan (zie Europabrief mei 2008: www.europe4christ.net/fileadmin/media/pdf/dutch/29__dutch_.pdf). De rest van het succes bestaat in de kunst iets te presenteren. Met de hulp van de volgende tips zult u de angst voor de microfoon kunnen overwinnen. Misschien zult u uiteindelijk in het openbaar spreken zelfs leuk gaan vinden!

 

Of u nu voor een grote of een kleine groep spreekt, de volgende stappen zijn altijd hetzelfde.

 

Denk eraan dat zelfs wanneer u niet zo vaak gevraagd wordt om een toespraak te houden, u de christelijke stem bent in het publieke debat – ook door een spreker een vraag te stellen als u tot het publiek behoort. Veel van deze tips kunnen ook nuttig zijn tijdens een discussie.

Ontloop geen kans om de christelijke stem te zijn, zelfs wanneer een spreker een andere mening heeft of u vijandig gezind lijkt. Uw doel is voor anderen te getuigen.

 

Voor een christelijk Europa,

Uw Europa voor Christus!-Team

 

PS: Internationale Online-petitie: Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de mens heeft men een petitie opgestart die alle UNO-staten oproept de mensenrechtenverklaring zo te interpreteren dat ze ook het recht op leven van de ongeboren kinderen beschermt. Voor meer informatie: http://www.c-fam.org/publications/id.95/default.asp

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - *

 

Hoe u een goede toespraak houdt

Stappen en tips samengesteld door Europa voor Christus!

 

Verken de situatie!

Voor u met de planning van uw presentatie begint, moet u bij de organisatoren navragen over hoeveel tijd u beschikt en welke soort toespraak er gepland is (forum, korte interventie, hoofdspreker, lezing, vraag & antwoord enz.)

 

Informeer naar het publiek!

Zoek uit wie uw presentatie zal bijwonen. Experts of leken? Mensen die voor of tegen u zijn? Afhankelijk van het publiek zal u enige tijd nodig hebben om de achtergronden van de thema’s afzonderlijk te belichten en meerdere concepten voor te stellen.

 

Zoek de plaats op!

Als u over de mogelijkheid beschikt om vooraf even te gaan kijken naar de plaats waar u uw toespraak zult houden, doe dat dan! Het kan u helpen om de omgeving van het evenement beter te kennen en u kunt er dan zeker van zijn dat u niet zult gestoord worden door onaangename omstandigheden.

 

Denk aan een goede boodschap als slot!

Als men iemand uit het publiek zou vragen om uw toespraak samen te vatten, wat zou die persoon volgens u dan moeten zeggen? Hou u hieraan en bouw uw presentatie op rond deze boodschap.

 

Maak een gestructureerd plan op!

Als u de hoofdboodschap van uw presentatie kent, denk dan wat na over de structuur en de opbouw. U moet niet elk punt afzonderlijk uitleggen, vertrouw erop dat het publiek de rest vanuit de context begrijpt.

 

Denk aan een goed begin!

De eerste minuten van uw betoog zouden het best voorbereid en uitgewerkt moeten zijn. Waarschijnlijk zijn dat ook de momenten waarop uw nervositeit het grootst zal zijn, dus is het beter om niets aan het toeval over te laten. Als u echt goed voorbereid bent kunt u uw punten met zekerheid goed overbrengen. U verkrijgt de volle aandacht van uw publiek door een interessante start, zoals een illustratief verhaal, waarop u bij het einde nog eens kunt terugkomen.

 

Maak uw motivatie duidelijk!

Wat voor u misschien een heel interessant thema is, hoeft niet noodzakelijk bij anderen begeestering op te wekken. Leg uit waarom uw punt zo belangrijk is en waarom uw argumenten tellen.

 

Blijf binnen de tijd!

Men heeft maar zelden zin om langer naar iemand te luisteren dan de aangegeven tijd toelaat. Beëindig uw presentatie op tijd, liefst al een paar minuten voor de aangegeven tijd. Structureer uw toespraak zo goed dat u al naar gelang de situatie gemakkelijk thema’s kunt overlaten of kunt uitweiden.

 

Wees voorzichtig met commentaar op de voorgaande sprekers!

Een veelvoorkomende fout van sprekers is het toevoegen van onvoorbereide inleidende commentaar aan hun presentatie. De verleiding om zich te beroepen op de voorgaande spreker is natuurlijk groot, maar wees hiermee voorzichtig. Het kost u veel tijd, het leidt het publiek af van het eigenlijke thema en het is geen goed begin om de opmerkzaamheid van het publiek te wekken.

 

Wees overtuigd en enthousiast!

Verzeker u ervan dat u overtuigend overkomt bij uw publiek. Verontschuldig u niet voor wat u niet weet of niet voorbereid heeft. Ga eerder op datgene in waarvan u goed op de hoogte bent en spreek rustig daarover. Hoe meer men over een thema weet, hoe meer men merkt hoeveel men er niet over weet. Het is de kunst van een redenaar zijn kennis overtuigend te brengen, hoewel hij van zichzelf weet dat hij niet alles kan weten. Zorg ervoor dat u van uw presentatie werkelijk geniet en toon uw enthousiasme over het thema. Uw eigen interesse voor de kwestie zal ertoe bijdragen dat het publiek de voordracht met nog meer interesse zal volgen.

 

Oefen de presentatie!

Oefen uw presentatie meermaals, naargelang uw ervaring als spreker. Het is goed om de presentatie te houden voor iemand die niet uit uw onmiddellijke omgeving komt of niet zoveel van het onderwerp afweet. Dit helpt u te zien of uw presentatie teveel in één richting gaat en of u zich misschien te technisch uitdrukt.

 

Heb aandacht voor het begin en de opbouw van de presentatie

Schrijf uw presentatie niet woord voor woord op. Als u dit toch gedaan heeft, lees de tekst dan niet gewoon af! Het kan nuttig zijn om gedeeltes van de uitgeschreven tekst van buiten te leren. Zorg dat u het begin van de presentatie woord voor woord kent en heb dan nog enkel aandacht voor het concept van de rede!

 

Gebruik slides enkel als het echt nodig is!

Slides gebruikt u enkel om zaken te verduidelijken. Ze leiden het publiek immers af en maken het moeilijk om uw thema in één vlotte beweging te presenteren. Als u slides gebruikt, vermeid dan te lange teksten en een te klein lettertype.

 

Vraag en antwoord

Als er de mogelijkheid is om vragen te stellen, zorg er dan voor dat u zeker beleefd blijft.

Bedank de vraagsteller en loof de gesprekspartner voor de goede stellingen en argumenten. Als u niet zeker bent op welke manier u best kunt antwoorden, zeg dan dat u het commentaar apprecieert en beloof om dit aspect onder de loep te nemen. Het is OK om tijdens het vragenmoment eens niet te kunnen antwoorden.