Kedves Barátaink!

 

Május 9.-e Európa napja. Robert Schuman ugyanis 1950. május 9-én mutatta be javaslatát egy szervezett, egységesülő Európa megvalósítására. Ezt a javaslatot, melyet ma Schuman nyilatkozatként ismerünk, tekintjük annak az elindítójának, amit ma Európai Uniónak hívunk.

 

A keresztények meglehetősen pesszimistán látják manapság a kereszténység jövőjét Európában. Lehetséges, hogy épp ezek az aktuális kihívások és változások rejtik magukban a megújuló erőt? Philip Jenkins, a Penn State University-n tanító történelem- és vallásprofesszor gondolatait osztjuk meg e havi körlevelünkben elgondolkodtatásul.

 

Ragadjuk meg az alkalmat, s májusban, Európát ünnepelve újult buzgalommal imádkozzunk egy keresztény Európáért. Levelünkben néhány Európára vonatkoztatható imádságot idézünk a Miatyánk alapján. Köszönjük, hogy velünk imádkozol, és vállalod a Jézus által rád bízott kovász-szerepet.

 

Egy megújult keresztény Európába vetett hittel üdvözöl:

 

az Európa Krisztusért csapata

 

 

- * - * - * - * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * -

 

Visszatérés a keresztény Európába

Philip Jenkins gondolatai alapján

 

(…) A sok minden amit manapság az Iszlámról hallunk, csak megerősít bennünket abban, hogy a kereszténység bástyája Európában sokkal erősebb, mint azt az emberek hinnék. Sőt, nagyon kevés jelét mutatja a kontinens annak, hogy teret engedne akár az Iszlámnak, akár más vallások térhódításának.

Az igazat megvallva, ez az állítás meglehetősen ellentmondásos, hiszen Európa hosszú ideje már egy hagyományos és ortodox vallásokat egybemosó maláriás mocsár. Összevetve a világ többi részével pedig, a valláshoz való hűség fájdalmasan gyenge. A hanyatlásra egyértelmű bizonyítékok vannak. Bárki, aki kicsit is utazik a kontinensen, sorra botlik bele elhagyott, elvilágiasított egykor keresztény templomokba, melyek többsége jó ha kicsit többre van értékelve, mint egy múzeum. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az európai kereszténységet a kihalás veszélye fenyegetné. A hitélet romjai között ugyanis egy olyan világhoz való alkalmazkodás folyik, melyben a meggyőződéses követők egy kicsi, de életerős, s jelentős kisebbséget alkotnak.

 

Az elmúlt 40 év hihetetlen mértékű templomlátogatási arányának csökkenése tulajdonképpen szívességet tett a kontinensnek. Felszabadította az egyházakat annak terhe alól, hogy olyan nemzeti egységek próbáljanak lenni, melyek kiszolgálják a társadalom valamennyi tagját. Manapság egyetlen egyház sem vállalhatja be realisztikusan azt a célt, hogy mindenkit befogadjon, s mindenkivel közösségbe lépjen. A kisebb, jobban összpontosított egységek azonban sokkal inkább tudnak szenvedélyesen, elhivatottan szolgálni az egyéni szentség elérése érdekében. Egy tudományos analógiát alkalmazva, ha egy csillag összeomlik, egy fehér törpe lesz belőle, mely ugyan méretében lényegesen kisebb, mint valaha volt, azonban az égési foka sokkal intenzívebb lesz. Európa szerte ilyen fehér-törpe hitközösségek nőnek a régi tömegegyház romjain. (…)

 

Az eredmény Európa keresztény gyökereinek újrafelfedezése – még azok között is, akik hosszú ideig figyelmen kívül hagyták azt; valamint egy megújult értelem megfogalmazása az európai kereszténység kulturális hagyatékának.

 

Jürgen Habermas, a veteránnak számító német baloldali filozófus nem is olyan régen döbbentette meg csodálóit azzal a kijelentésével, hogy: „A kereszténység és semmi más nem lehet a végső alapja a szabadságnak, az emberi jogokba vetett hitnek, demokráciának és a nyugati civilizáció mérföldköveinek. A mai napig nincs más választásunk, mint a kereszténység. Ebből a forrásból táplálkozunk, minden más csak egy posztmodern fecsegés.“ Európa lehet hogy szembesül a többhitű társadalom dilemmáival, mégis mivel a kereszténység megújulásra van ezen a kontinensen hivatva, nem válik Iszlám gyarmattá.

 

Philip Jenkins a Penn State University egyetem kiváló történelem- és vallásprofesszora, valamint szerzője az Isten Kontinense: Kereszténység, Iszlám és Európa valláskrízise (New York: Oxford University Press, 2007) című írásnak. Ez a cikk a “Foreign Policy Magazine”weboldalon jelent meg 2007 júniusában. A teljes cikk elérhető az alábbi link alatt: www.foreignpolicy.com/story/cms.php

 

Ima Európáért - Miatyánk

 

Mi atyák, aki a mennyekben vagy,

 

Segíts bennünket, európaiakat, hogy felismerjük benned a szerető atyát, teremtőnket, menedékünket és célunkat. Add, hogy a Te példádat követve, mi is elhivatott apák és anyák lehessünk gyermekeink jövőjéért.

 

Szenteltessék meg a Te neved,

 

Atyánk, mi ma Európában materialisták és individualisták vagyunk. Csak egy kérdés vezérel minket: Mi a személyes érdekünk? Vezess bennünket ki magukból, hogy Téged szeressünk, szolgáljunk Neked és az általad ránk bízott embereknek.

 

Jöjjön el a Te országod,

 

Atyám, Te vagy a szívem királya. Élj hát a szívemben, felajánlom azt Neked. Hódítsd meg annak a sok európainak is a szívét, akik elfordultak tőled. Használj engem hírvivődként bölcs belátásod szerint. Megtiszteltetés hozzájárulnom királyságod eljöveteléhez.

 

Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

 

Segíts bennünket Atyánk, hogy megértsük szent akaratodat, hogy lássuk kezed nyomát életünkön és hogy szívünk meglágyuljon ahhoz, hogy útjaidban bízzon és szeresse azokat. Európában ma azt kérdezzük: Mit akarok én igazán? Add nekünk kegyelmedet, hogy azt keressük, amit Te akarsz.

 

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

 

Atyánk, gyermekeid Európában szükséget szenvednek. Van olyan anyagi szegénység, melyről sokan nem tudnak. Adj olyan embereket, akik enyhülést, segítséget hoznak. Azokért is imádkozom, akik lelki szegénységtől szenvednek. Oly sok gyermeked Európában nem látja az élete értelmét. Nem érzik, hogy szükség lenne rájuk, nem érzik, hogy törődne valaki velük és magányosak. Töltsd meg a szívünket a Te szereteteddel, hogy Téged, mint Atyánkat felfedezhessünk és hogy szomszédunkhoz a Te szereteteddel forduljunk.

 

És bocsásd meg a mi vétkeinket,

 

Atyánk, vétkeztünk ellened. Te egyértelműen megmondatd mi a fontos számodra, s mi nem törődtünk ezzel. Európaiakként kérjük bocsánatodat különösen az emberi élet ellen elkövetett bűneinkért. Oly sok gyermek halt meg abortusz ellen, s egyre több a beteg, aki kéri megöletését. Most pedig erőszakosan fordulunk az emberi embriók felé. Te vagy egyedül élet és halál ura. Bocsáss meg, Atyánk!

 

Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

 

Szerető atyánk, lágyítsd meg szívünket azok iránt, akik ellenünk vétkeztek. Segíts, hogy akkor is meg tudjunk bocsátani, amikor a másik nem kérte bocsánatunkat. Segíts, hogy nagylelkűek legyünk, amilyen nagylelkű Te vagy hozzánk.

 

És ne vígy minket a kísértésbe,

 

Atyánk, európai kultúránk és társadalmunk tele van kísértéssel. Adj nekünk tiszta értelmet, hogy megkülönböztessük a jót a rossztól. Erősítsd meg akaratunkat, hogy hűséggel szolgáljunk Téged

 

De szabadíts meg a gonosztól.

 

Atyánk, a gonosz minden úton próbálkozik, hogy rossz gondolatokkal vezessen bennünket le az utadról. Sokféle filozófia és ideológia vezetett már félre bennünket. Add nekünk kegyelmedet, hogy ezen útvesztődben a Te fényed vezessen bennünket. Adj új gondolkodókat, hogy segítsék a tömegeket látni.

 

Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, Ámen.

 

Atyánk, igen, a királyság a tied. És mi Neked akarjuk adni azt a dicsőséget, mely csakis Téged illet. Ne hagyd elveszni Európát, tarts meg bennünket a kiválasztottjaid között és áraszd el kontinensünket Szentlelkeddel, hogy az megújulhasson. Ámen.