Beste vrienden!

 

Europa voor Christus! Heeft de voorbije drieëneenhalf jaar hebben wij 40 Europabrieven over uiteenlopende onderwerpen verzonden.

Een overzicht van deze eigenlijk wel ‘tijdloze’, eenvoudig opgestelde en korte teksten vindt u onder europe4christ.net/index.php

Onze nieuwe Europabrief gaat over de Europese verkiezingen van 4 tot 7 juni. Stuur deze brief a.u.b. ook door naar uw vrienden. Op onze website is hij in tien talen beschikbaar!

 

Uw “Europa voor Christus!” Team

 

PS: vergeet uw dagelijkse Onzevader voor een christelijke hernieuwing van Europa niet!

 

 

- * - * - * - * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * -

 

 

Beschouwingen bij de Europese verkiezingen

 

Om een gefundeerde keuze bij de verkiezingen mogelijk te maken, willen wij u hier enkele algemene principes als handreiking meegeven.

 

I) GAAN STEMMEN: Laat deze belangrijke beslissingen niet door anderen nemen, die wellicht niet uw overtuigingen delen.

 

II) GA OP ZOEK: Waarvoor staat een bepaalde partij? Wat is de persoonlijke overtuiging van een bepaalde kandidaat? Beide vragen zijn heel belangrijk.

 

III) CONTACT OPNEMEN MET KANDIDATEN: Tijdens de verkiezingscampagne staan kandidaten meestal zeer open voor ideeën van hun kiezers. Het is dus een goede gelegenheid om hen te vragen wat ze rond belangrijke thema’s willen verwezenlijken. Waarom hebt u in het verleden zo of zo gestemd? Elke mail, elk telefoontje wordt gezien als een interesse vanwege meerdere mensen. Toon op die manier dat de christelijke stem bestaat!

 

IV) WEES BIJ DE KEUZE BEREID TOT EEN COMPROMIS: Meestal zult u geen partij vinden die alles belooft te doen wat u persoonlijk wenst. Als christenen mogen we hier compromissen maken. Niet stemmen versterkt altijd de andere zijde. In deze situatie voor het ‘minste kwaad’ kiezen is niet immoreel!

 

V) STEUN echt goede kandidaten met meer dan alleen uw stem! Informeer andere mensen over hun kandidatuur. Dank de partij dat ze deze persoon op de lijst geplaatst heeft enz.

 

VI) BLIJF ACTIEF! Uw engagement rond de verkiezingen mag niet eindigen met het afgeven van uw stem. Kijk hoe uw vertegenwoordigers zich gedragen. Er bestaan meerdere elektronische nieuwsbrieven die nieuws bieden over de voor christenen centrale thema’s. Ook de website van het Europees Parlement (www.europarl.eu.int, www.europarl.europa.eu/members/expert/alphaOrder.do ) geeft precies weer wat de vertegenwoordigers zeggen en doen. De lijst kan volgens taal, land en partij gesorteerd worden. Op deze lijst kunt u na de verkiezingen de uitlatingen van de nieuw verkozen vertegenwoordigers volgen.

 

VII) VRAAG UW KANDIDATEN VERANTWOORDING! Aarzel niet om uw vertegenwoordigers en de andere afgevaardigden in het Europees Parlement te contacteren. Deel hem meer wat u aan zijn werk goed vindt of wat u tegenstaat. Gebruik hierbij de informatie uit onze nieuwsbrief: Hoe schrijf ik een goede brief naar een politicus: www.europe4christ.net/index.php .

 

Weeg uw prioriteiten als christen af!

 

Als oecumenisch initiatief stellen wij u ter overweging de volgende beschouwing van de grote christelijke denker Joseph Ratzinger (nu paus Benedictus XVI) ter beschikking. In een ‘leerstellige nota over politiek’ vatte hij jaren geleden precies samen waarop christenen in de politiek moeten letten.

Daarom moeten christenen vragen: hoe staat een bepaalde partij, een bepaalde kandidaat ten opzichte van …

1) … het fundamentele recht op leven van de conceptie tot de natuurlijke dood?

2) … de plicht om de rechten van het menselijke embryo te beschermen en te respecteren?

3) … de familie, gebaseerd op het huwelijk tussen man en vrouw?

4) … de vrijheid van de ouders met betrekking tot de opvoeding en opleiding van hun kinderen?

5) … de plicht van de samenleving om minderjarigen te beschermen tegen moderne vormen van slavernij zoals drugsmisbruik en prostitutie?

6) … het recht op de vrijheid van godsdienst?

7) … het streven naar een economische orde die werkelijk in dienst staat van de mensen en het algemeen welzijn (sociale gerechtigheid, het principe van de menselijke solidariteit en subsidiariteit)?

8) … de verwezenlijking van de vrede tussen de staten en wereldwijd?

 

De volledige tekst vindt u hier: www.rkdocumenten.nl/index.php