Kedves Barátaink!

A nem túl nagy lélekszámú, ám annál hangosabb homoszexuális lobby követelményei Európa szerte nagy figyelmet kapnak. Amíg abban széleskörű az egyetértés, hogy morális szempontból meglehetősen ellentmondásos a homoszexuális kapcsolatok és a házasság intézménye közötti egyenlőségtétel, az már gyakran elfelejtődik, hogy az ilyen egyenlőségtétel következényeképpen a társadalomban megjelenő merőben új pénzügyi és politikai hatások jelennek meg. Vajon miért van az, hogy az állam bizonyos juttatásokat a házasság intézményéhez köt? Nem valószínű, hogy azért, mert a polgárai magánügyei annyira állami hatáskörbe tartoznának, hanem azért, mert a népesség formálása, fenntartása, oktatása egy érzelmileg és erkölcsileg kielégítő környezetben esszenciális magának az államnak a sikeres boldogulásához, létéhez.

Sokszor elhangzik: Egyenlőség - IGEN, örökbefogadás - NEM. A két állítás viszont eleve kizárja egymást. Az Európa Tanács Jogi Bizottsága november 16-i döntésében felszólította a 47 tagállamot az egynemű kapcsolatok elismerésére és számukra az örökbefogadás lehetőségének megnyitására, hogy ezálta az em,berek egy csoportjának nyilvánvaló igénye teljesülhessen. A gyermekek érdekeiről nem értekezik a döntés. Ebben a kontextusban ugyanis a gyermekek egyszerűen mellékes körülményként, velejáró árucikként vannak kezelve. Dr. Christl R. Vonholdt tíz érvet összegez számunkra a homoszexuális párok örökbefogadása ellen.

Az említett jogi bizottság által elfogadott pontos szöveg elérhető az Európa Tanács honlapján:

assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp

Január utolsó hetében kerül ez a szöveg szavazásra az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében. Talán nem ártana a nemzeti képviselők figyelmét felhívni a mi szempontjainkra is. A képviselők névsora itt található:

assembly.coe.int/ASP/AssemblyList/AL_DelegationsList_E.asp

Köszönettel az értékek védelmével töltött időért, az együttműködésért és a napi Miatyánkért a keresztény Európáért baráttsággal köszönt,

Az Európa Krisztusért csapata

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

A Gyermek Anyához és Apához Való Joga

10 érv miért ne fogadjanak örökbe gyermekeket az egynemű párok

Christl R. Vonholdt írása

• Minden gyermeknek joga van anyához és apához. Az egynemű "családok" szerkezetében a gyermek etteől a jogától alapvetően és szándékosan van megfosztva. Ez pedig alapvető sérelme a gyermekek jogainak.

• Az a gyermek, aki abban a tudatban nő fel, hogy a szülei két nő vagy két férfi - félreinformálódik saját szexuális hovatartozását illetőleg is. Ez a gyermek fejlődését pedig károsan befolyásolhatja.

• A különbözőség mindig jobban ösztönzi a fejlődést, mint az egyhangúság. Az elmúlt 40 év kutatásai meggyőzően és következetesen jutnak arra az eredményre, hogy anyák és apák külön-külön, teljesen világos és körülhatárolható módon, s mindketten nélkülözhetetlen aspektusokból járulnak hozzá a gyermek egészséges fejlődéséhez. A homoszexuális családban felnövekvő gyermek tehát hátrányos helyzetből indul már fejlődésének kezdetétől.

• Annak az esélyei, hogy a gyermeknek biztos nemi identitása alakuljon ki, nagyban függ a környezettől amelyben felnő; ahol a változatosságot, a különböző nemek kiteljesedését az anya és az apa tudja a gyermek számára legközvetlenebbül bemutatni. A homoszexuális "családokban" ezektől az előnyöktől a gyermeket szándékosan fosztják meg.

• Azokból a családból, ahol tragikus módon hiányzik az apa, vagy az anya; s a gyermeket egyedülálló szülő neveli, a gyermeknek megvan a lehetősége, hogy a hiányt meggyászolja, és hogy a veszteséggel konstruktívan tanuljon meg együttélni, illetve azt feldolgozni. Ha a gyermek viszont azt tanulja, hogy az egynemű "család" teljes család, elveszti az igazi apa és anya elvesztésének gyászolási lehetőségét. Ezáltal a gyermekben megmarad a hasadás, mely pszichológiai fejlődésére nem igazán lesz kedvező hatással.

• A homoszexuális és a heteroszexuális párok életstílusa jelentősen különbözik egymástól. A statisztikai adatok szerint a hűtlenség együtt élő homoszexuális férfiak közözz jóval nagyobb arányban fordul elő, mint az anya-apa kapcsolatokban. A gyermek kötődési igényét ez súlyosan sérti.

• Bebizonyosodott, hogy a legtöbb tanulmány, mely a hetero és homszexuális szülőket vizsgálta, s tett közéjük egyenlőségjelet értékelésében, súlyos metodológiai hibákon alapult. Ezekből tehát semmiféle messzemenő következtetés az ilyen kutatásokból nem vonható le.

• A leszbikus nők között megfigyelhető, hogy nagy többségük egyáltalán nem igényli a férfi / férfiak jelenlétét közvetlen kapcsolataiban. A fiúk férfivá fejlődésének folyamatában ennek súlyos következményei lehetnek, komoly gátlások kialakulásához vezethetnek.

• A lányok számára az apakép adja a legfontosabb mércét a férfi-viselkedéssel szembeni elvárások kialakításában. A tanulmányok világosan mutatják: Serdülő korú lányok, akik apa nélkül nőttek fel, sokkal nehezebben találják meg az egészséges közelséget - távolságot fiútársaikkal, s sokkal nagyobb arányban is esnek véletlenül teherbe.

• Amennyiben egy örökbefogadás által a gyermek anyakönyvi kivonata két férfi vagy két női nevet tartalmaz majd az anya és az apa nevei helyett, a gyermek nehezen fogja tudni saját nemi identitásának tudatát (férfi vagy női) összehangolni a két egyező nem szülőkénti elismerésével.

Christl Ruth Vonholdt orvos, aki gyermekgyógyászatra és serdülőkori gyógyászatra specializálódott, A Német Ifjúság és Társadalom Intézet igazgatója (www.dijg.de). Doktorátusát a Hannoveri Orvostudományi Egyetemen szerezte meg.