Gondolatok a Katolikus Egyház gyermekmegrontási botrányai kapcsán

Kedves barátaink!

Imáink Európáért talán soha nem voltak annyira szükségszerűek, mint napjainkban. Szörnyű hírek vetettek árnyékot a húsvéti előkészületekre, s kérdőjelezték meg sokakban a Krisztus szolgálatában álló emberekbe vetett bizalom valóságosságát.

Ebből is tanulhatunk. Talán itt az ideje, hogy feltegyük magunknak a kérdést: Törődünk mi eleget papjainkkal, lelkipásztorainkkal? Kifejezzük-e hálánkat szolgálataikért, éreztetjük velük egyáltalán, hogy szükség van rájuk? Számíthatnak-e baráti segítségünkre? Meghívjuk-e őket otthonainkba, családjainkba, vagy hagyjuk őket magányukra?

E havi hírlevelünkben összegyűjtöttünk néhány érvet, melyek a gyermekmegrontási botrány kapcsán a nyilvános vitában megjelentek. Érdekes idézeteket választottunk, s a megadott linkek alapján az olvasók eljuthatnak az idézetek német nyelvű forrásaihoz is.

Kérünk benneteket, folytassuk az imát Európáért. Nagy szükség van rá!

Húsvét örömével köszöntünk benneteket,

Az Európa Krisztusért csapata

***

(Cicero) Constantin Magnis Hans-Ludwig Kröberrel, Németország leghíresebb bűnügyi pszichiáterével készített interjút:

"Sokkal inkább esik valaki teherbe a csóktól, mint válik pedifillá a cölibátustól!"

Kérdés: A Der Spiegek lap számításai szerint 1995 óta 94 eset felderítésére került sor a katolikus klérus és laikusok körében.

Válasz: Ez a szám rendkívül alacsony egy kriminológiai szakértő számára. Évente ugyanis 5.000 gyermekmegrontási esetet regisztrál a rendőrség átlagosan.

Kérdés: Ön katolikus?

Válasz: Nem. De a vatikáni illetve a Német Püspökkari Konferencián tett szakértői látogatásaim meg kell hogy mondjam rendkívül nagy hatással voltak rám. Rendkívül sok kutatóval és szakértővel állok napi kapcsolatban, mely tapasztalatok lehetővé teszik számomra az összehasonlítást. A vatikáni püspökök, akik a kérdéssel foglalkoznak olyan szintű intelligens és gondos hozzáállásról tettek tanulságot, melyet munkám során e témában sehol máshol nem tapasztaltam.

http://cicero.de/97.php?ress_id=9&item=4907 2010. március 31

***

(kath.net) Egy családon belül elkövetett  gyermegmegrontásos eset áldozata így nyilatkozik:

Valóban az áldozatok érdeklik a médiát, avagy valami egészen más célra használják fel őket?

Ha igaz, amit a Hannoveri Kriminológiai Intézet állít, miszerint évente egymillió gyermek esik megrontás áldozatául, akkor a média most nagyon elfogult arcát mutatja. Meg sem említik, hogy mi folyik a családokon belül, pedig ez számokban is sokkal súlyosabb, mint ami a katolikus intézményekben előfordul.

http://www.kath.net/detail.php?id=26186

***

(Tagesanzeiger) Roland Trauffer, a Baseli diocéza lelkésze ekként nyilatkozott egy interjúban: Társadalmunk szenved a szabados szexualitástól.

Kérdés: Elhagyni az egyházat? - Arra kérek mindenkit, hogy jusson eszébe: a megrontásos bűncselekmények valódi tömeges előfordulása, mely az Egyházon kívül történik, furcsa módon meg sem említtetik ebben a vitában. Ha ebbe belegondolunk, tulajdonképpen nem is az egyházat, de a társadalmat kellene elsősorban elhagynunk.

http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Gesellschaft-krankt-an-deregulierter-Sexualitaet/story/13202704 2010. március 31

***

(Frankfurter Allgemeine Zeitung) Manfred Lütz a következőket írja:

„… Mielőtt Jan Carl Raspe tagja lett a RAF / németországi Vörös Hadsereg Frakció/ terrorista csoportnak, 1969-ben elismerőleg nyilatkozott a Kommune 2 nevezetű berlini politikai közösségről, melynek felnőtt tagjai kényszerítették a csoportban lévő gyermekeket, hogy "próbálják ki", s éljenek egymás között szexuális életet. 1985-ben a Zöld Párt kezdeményezte, hogy dekriminalizálják a gyermekekkel folytatott szexuális kapcsolatot, s 1989-ben egy a híres német orvosi kiadó által megjelentetett könyvben támogatták a pedofil kapcsolatok legalizálására irányuló áramlatokat. Ezekben az időkben pont a katolikus erkölcsök voltak azok, melyek gátolták a gyermek-szexualitás emancipálódásáért folytatott törekvéseket.

Gondoljon bárki bármit a katolikus szexuális erkölcsről, a pedofília bagatellizálását célzó törekvések idején pont az egyház jelentette a bástyát a gyermekek védelmére."  2010. február 11.