Kedves Barátaink,

Az Európa Tanács hamarosan egy újabb jelentésről szavaz. Most "A nők hozzáférése a jogszerű egészségügyi szolgáltatáshoz: A lelkiismereti alapon történő elutasítás kérdésének rendezetlen használata" című anyagról van szó.

Meglehetősen aggódunk e miatt a jelentés miatt, hiszen esetleges gyakorlati megvalósulása számos nehézséget okozhat a keresztény illetve más szellemiségű felekezeti kórházak működésében.

Ezért kérnénk minden kedves barátunkat, a velünk gondolkodókat, hogy egy rövid drótposta üzenetben tájékoztassák az Európa Tanácsban működő képviselőiket aggodalmukról. Az alábbiakban minden szükséges információt, neveket elérhetőségeket és hivatkozásokat megosztjuk olvasóinkkal.

Köszönjük előre is a fáradozásokat illetve a napi imát Európáért.

Barátsággal küldjük üdvözletünket,

az Európa Krisztusért csapata

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

A kulcsproblémák:

A jelentés nagy hangsúlyt fektet a nők reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz való jogára, különösképpen is ezek közül az abortuszra; de ugyancsak foglalkozik olyan gyakorlatok elérhetővé tételével, mint az orvosilag segített reprodukció és sterilizáció. A jelentés mindezek mellett említi a végső stádiumban lévő betegek esetében a fájdalomtól való megszabadítás lehetőségét is akár az élettartam rövidítésének eszközeivel, vagyis az aktív eutanázia gyakorlatát.

A leginkább elfogadhatatlan cikkelyei ennek az Európa Tanácsi dokumentumnak a következőre szólítják fel a tagállamokat:

- kötelezzék az egészségügyi dolgozókat arra, hogy lelkiismereti álláspontra tekintet nélkül a páciens által kért, jogszerű kezelést /mint például az abortusz/ elvégezzék.

- kötelezzék az egészségügyi dolgozókat, hogy lelkiismereti álláspontra tekintet nélkül közvetlenül, személyesen és minden körülmények között végezzék el az abortuszt és más egészségügyi beavatkozásokat.

- kötelezzék az egészségügyi dolgozót, hogy bizonyítsa, hogy esetleges tartózkodása valóban lelkiismereti vagy vallási nézetein alapul és hogy a beavatkozás elvégzésének visszautasítása jóhiszemben történik.

- fosszák meg teljesen és kizárólagosan a köz- illetve állami intézményeket és kórházakat, rendelőintézeteket a lelkiismereti tiltakozás garanciájának fenntarthatóságától.

- vezessenek nyilvántartást a lelkiismereti alapon bizonyos beavatkozásokat el nem végzőkről.

- állítsanak fel hatékony panasz-mechanizmust a lelkiismereti alapon egészségügyi beavatkozásokat megtagadók ellen.*

 

A jelentés teljes szövege angol nyelven itt olvasható:

assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12347.pdf

Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének tagjai - nemzeti delegációnként:

assembly.coe.int/ASP/AssemblyList/AL_DelegationsList_E.asp

Kérjük ugyancsak vegyék fel a kapcsolatot:

- az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének elnökével, Mr. Mevlut Cavusoglu-val (Törökország): cavusoglu@tbmm.gov.tr

- az Európa Tanács főtitkárával, Mr. Mateo Sorinas-sal (Spanyolország): pace.com@coe.int és flemming.kjerschow@coe.int

- A Szociális Bizottság elnökével, Mrs. Liliane Maury Pasquier (Svájc, szocialista frakció) liliane.maurypasquier@parl.ch

További részletek és érvek itt találhatók...

(*) Köszönet a European Centre for Law and Justice (www.eclj.org) szervezet munkájáért a kiváló érvgyűjteményért és a téma átlátható összefoglalásáért.