Home
Európa pre Krista!
Pozdravné posolstvá
Chcem sa zapojiť!
VSETKY LISTY PRE EURÓPU
Christian Action
Christianophobia
Links
Európa pre Krista: takto sa to podarí!

Európa dnes stojí na križovatke. Veľkú časť svojej kultúry získal náš kontinent vďaka živému evanjeliu. Solidarita a ľudské práva, univerzity, nemocnice a katedrály. Dnes sme ale vo veľkom nebezpečí, že túto dušu Európy zradíme. Diktatúra relativizmu a kultúra smrti sa rozširujú. Kresťania sú stále viac diskriminovaní a dokonca vysmievaní. Politika vytláča hodnoty humanizmu inšpirovaného evanjeliom len do privátnej sféry. A navyše sme si vedomí toho, že ak Boh nie je naším Otcom, nie sme viac bratmi a sestrami. Preto je dôležité, aby sme budúcnosť nášho kontinentu znova budovali na Kristovi. Chceme Európu, v ktorej je sloboda svedomia a náboženská sloboda rešpektovaná, mladú a dynamickú Európu, ktorá je znakom nádeje pre celý svet.

 

Za toto sa chceme modliť a pracovať.

 

ÁNO, chcem Európu na kresťanských základoch a modlím sa za to.

 

| |

Celá Európa sa modlí – pridaj sa k nám!

Kedy? Každý deň o 12,00 hod.

Kde? Tam, kde práve si.

Čo? Modlitbu Otče náš.*

Za čo? Za kresťanskú Európu.

Prečo? Pretože Kristus je naša nádej!

٭Katolíci sú pozvaní modliť sa Otče náš pred modlitbou Anjel Pána

 

 

 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus