Home
Europa za Krista
Ovdje proitajte
Pridružit ću se!
sva pisma za Europu
Christian Action
Christianophobia
Links

Europa za Krista! Povelja:

Europa se nalazi pred raskrižjem. Europa dobar dio svoje kulturne baštine duguje Evanđelju po kojem žive kršćani: solidarnoast i ljudska prava, sveučilišta, bolnice i katedrale. Danas smo, međutim, u pogibli izdati samu dušu Europe. Diktatura relativizma i kultura smrti  posvuda su prisutne. Kršćani sve više trpe diskriminaciju te su suočeni s političkim tendencijama u kojima je humanizam koji se nadahnjuje Evanđeljem sve više prognan u sferu privatnosti. Istovremeno smo svjesni činjenice kako – ako nam Bog nije Otac, niti mi međusobno više nismo braća i sestre. Radi toga je za budućnost ovoga kontinenta važno ponovno utemeljiti našu kulturu na Kristu. Težimo za Europom u kojoj se poštuje sloboda vjeroispovjesti i savjesti; mladom i dinamičnom Europom, koja je znak ufanja čitavome svijetu.

Na tu nakanu molimo i radimo.

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus