Lehetsèges kiutak a gettóból az európai keresztènység számára

Joseph Weiler tollàból

Joseph Weiler professzor, egy az Egyesült Àllamokban tevèkenykedõ jogtudós, akinek szakterülete az Európai Uniós jog. Vallàsi hovatartozàsàt tekintve ortodox zsidó emberrõl van szó, aki Európa keresztényeit látja ma egyfajta gettóba zárva. Szerinte ez a gettó kèt oldalról van körülfalazva. A külsõ falat napjaink Európàjànak szekularizàlt tàrsadalma èpítette, mely igyekszik magàból a keresztènyeket minèl inkàbb kizàrni. Ennek a gettónak viszont belsõ falai is vannak, melyeket maguk a keresztènyek építenek. Ez a belsõ fal pedig a félreértések és félelmek téglàiból épült.

A "Kiút a zsàkutcàból, GPS keresztények szàmàra a közéleti útvesztõkben." címû kiadvànyban Weiler az àltala làtott kiutakat mutatja be. E havi levelünk egy tartalmi ízelítõt ad, a teljes íràs pedig letölthetõ itt.

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

Kiutak a gettóból: összefoglaló

A gettót hàrom jelenség alapjàn lehet felismerni.

• Elõször is, keresztények és nem keresztények egyarànt, a hitet valami olyasminek làtjàk, ami szemben àll az értelemmel. Ez aztàn azt eredmènyezi, hogy az meg is ragad magàban a hit fogalomszótàràban.

• Màsodsorban a hit marginalizàlódik lelkiismeret magánszférájába.

• Harmadjàra pedig, a keresztènységnek màr régóta megvan az a tendenciàja, hogy korlàtozza magàt az etika kérdéseire, hagyva magàt a szentséget a peremre szorulni.

A gettóból való kitöréshez utakat kell nyitni a közéletbe, utat saját magunkhoz és a közösséghez: mindezt önképzés, a tudás, a hit és a szentség átadása által. A legnagyobb kihívás az oktatásban rejlik!

Jogi biztosítékokat követelni a vallásszabadságnak, nem biztos, hogy a legcélravezetőbb, s legmegnyugtatóbb módszer. Jóval messzebbre mutat ez, mint a magánélet és a külvilág felé mutatott élet szétválasztása. Ezzel együtt pedig viszont, a laicitás nem lehet az egyetlen és kizárólagos garancia sem az élet vallásos vagy épp hitetlen felfogásának semleges megközelítésére.

Végül pedig, a keresztények közéleti szerepvállalásának sokkal inkább túl kell mutatnia a rossz politikák, elgondolások ellenzésén, s az élet ajándékának aktív tanúivá kell válniuk. Weiler szerint, az egyik mód erre: "Az életet támogatjuk? Tegyük azt aktívan! A születés öröm, a nagycsaládban boldogságot lehet találni, s a küzdelem gyermekeink felnevelésére maga az élet ajándéka. Ha engem kérdeznek mi lenne a jel a gettó falainak omlására, az a templomok előtti száz és száz babakocsi lenne."

 

A gettóból való kiutak című írás egy csatolt fejezet a "Kiút a zsàkutcàból, GPS keresztények szàmàra a közéleti útvesztõkben" című kiadványban (2011, Kairos Publications). A könyv megrendelhető elektronikus és nyomtatott formában az alábbi internetes elérhetőség alatt. A leírás és a feltételek is itt olvashatók.