Wegen uit het (Europese) christelijke getto

door Joseph Weiler

Joseph Weiler is Amerikaans professor, gespecialiseerd in Europees recht, en een gelovige Jood. Hij gebruikte de uitdrukking “getto” met betrekking tot de christenen in Europa. Dit getto heeft volgens Weiler twee muren. Enerzijds buitenmuren die door ‘laïcisten’ en door de hedendaagse Europese samenleving opgetrokken worden om de christenen uit te sluiten. Anderzijds ook interne muren die door christenen zelf gebouwd worden en uit misverstanden en angst bestaan.

In zijn bijdrage voor „Exiting a Dead End Road. A GPS for Christians in Public Discourse“ beschrijft Weiler zijn voorstellen om uit dit getto te treden. Hier volgt een treffende samenvatting van het artikel (voor de volledige versie: zie link).

U kunt het hierboven vernoemde boek ook als e-book of gedrukt bestellen: Meer informatie hier.

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

Wegen uit het getto: samenvatting

Het getto toont zich onder drie vormen:

- christenen en niet-christenen zien het geloof als tegengesteld aan de rede. Daarom wordt het geloof beperkt tot het taalgebruik van het geloof.

- het geloof wordt teruggebracht tot het exclusieve domein van het persoonlijke geweten.

- het christendom heeft de tendens om haar kern gewoon tot de ethiek te beperken en daarbij de heiligheid uit het oog te verliezen.

Uit dit getto naar buiten treden betekent binnentreden in de openbaarheid, in de eigen gemeenschap en een gewetensonderzoek: zelfopvoeding en doorgeven van de eigen kennis, het geloof en de heiligheid. De opvoeding is de hoofduitdaging vandaag!

Meer rechten voor religieuze vrijheid eisen is geen “privilege”. Het gaat boven de scheiding van het innerlijke en het uiterlijke leven uit. En het houdt in dat laïcisme niet de enige garantie is voor neutraliteit tegenover alle religieuze of niet-religieuze levensopvattingen.

Tenslotte moet het christelijke engagement in de openbaarheid bestaan uit meer dan alleen “weerstand tegen verkeerde politiek”. Het moet ook getuigen van het geschenk van het leven. Weiler beschrijft een van de mogelijkheden zo: “Het leven beschermen? Maak leven! Het betekent leven in volheid voortbrengen en vreugde erin vinden om in een groot gezin ervoor te strijden onze kinderen als geschenk van het leven op te voeden. Als u mij vraagt om een teken wanneer de muren beginnen instorten, dan zou het dit zijn – veel belangrijker dan alle andere: honderden kinderwagens voor elke kerk.”

 

Wegen uit het getto is een bijdrage uit het boek „Exiting a Dead End Road. A GPS for Christians in Public Discourse“ (2011, Kairos Publications). U kunt het boek als e-book of gedrukt in het Engels bestellen, meer informatie hier.