Kedves barátok és európai keresztény társaink,

A „Kiegyezés a politikai korrektséggel” című cikk szerzője, Marguerite Peeters az igazgatója annak a brüsszeli alapítású intézetnek (Institute for Intercultural Dialogue Dynamics – az Interkulturális Párbeszéd Dinamikájáért felelős Intézet), amely a globális, kulturális, politikai és etikai változásokat figyeli.

A „Letérés a holtvágányról: GPS keresztényeknek a nyilvános párbeszédben” című publikációhoz írt hozzászólásában leírja azokat a kihívásokat, amelyekkel a keresztények az új globális erkölcsiség kapcsán szembesülnek, és amelyek befolyásolják az új, egységes politikailag korrekt nyelvezetet is.

Köszönjük, hogy velünk együtt kiállsz és imádkozol egy Keresztény Európáért!

Az Európa Krisztusért – csapat

 

 

 

A CIKK ÖSSZEFOGLALÁSA: Kiegyezés a politikai korrektséggel

A political correctness (politikai korrektség) kifejezés abból a posztmodern értelmiségből ered, amely az 1960-as évektől kezdve a kulturális forradalom folyamatát vezette Nyugaton. A politikailag korrekt erkölcsiségnek rendszere lett a nyugati világban, s azon keresztül lett irányadó az egész világon az 1990-es években. A radikális politikai korrekt látásmód alapvetően szekuláris és összeegyeztethetetlen egy olyan erkölcsiséggel, amelyik nyitott a transzcendenciára. Ez az új ethosz a nyelvezet megváltoztatásával dekonstruálja az egyetemes ember fogalmát:

Azok a szavak, amelyek „politikailag inkorrektté” váltak, politikailag korrekt megfogalmazásokra cserélődtek:

- a házastársat partnerre

- a családot a családra, annak minden formáját beleértve

- a közvetítést részvételre

- az oktatást a tudatosság fejlesztésére

- az igazságosságot a diszkrimináció-mentességre

- a szuverenitást a globális kormányzásra

- a (biológiai) nemek egymást kiegészítő voltát a (társadalmi) nemek egyenlőségére

- a teremtést Földanyára vagy a Földre

Mindezek tekintetében azt kérdi a szerző: „az emberek meddig lesznek még képesek csukva tartani szemüket ezen forradalom keserű valósága, valamint antropológiai, kulturális, politikai és gazdasági következményei előtt – elhallgatva Európa demográfiai telének következményeit, mint például az poszt-abortusz szindróma jelenségét, a válás társadalmi költségeit, a drasztikus gazdasági és társadalmi következményeit.”

A politikai korrektség a „többség” passzivitásának következménye., mondja Peeters. Csak úgy lehet legyőzni, ha

- a kulturális folyamatok biztonságos távolból való szemlélése helyett úrrá leszünk a nemtörődömségen

- fölismerjük, mely elképzelések és szabályok hatékonyak, s melyek nem

- lefejtjük a kereszténységet az új etikáról, fölismerve, hogy már így is mennyire belegabalyodott

- rámutatunk a repedésekre a rendszeren, jelesül azokra az elképzelésekre és szabályokra, amelyek nem logikusak

- nem félünk nyilvánosan kiállni amellett, ami igaz és helyes

Itt elolvashatja Marguerite Peeters teljes írását angolul.

 

A „Kiegyezés a politikai korrektséggel” egy hozzászólás a „Letérés a holtvágányról: GPS keresztényeknek a nyilvános párbeszédhez” című publikációhoz (2011, Kairos Publications, szerkesztette Gudrun és Martin Kugler). A teljes könyv megvásárolható e-Book vagy papíron rögzített másolat formájában, ezzel kapcsolatos leírást és a megrendelés feltételeit itt találja.

Utolsó frissítés: az EU tanácsa elítéli a vallási intoleranciát, de röviden ejt szót arról, mi volt az elfogadott (erről információt angolul itt olvashat): http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/119404.pdf