Kedves barátaink, keresztény testvéreink!

 

E havi hírlevelünkben a bécsi  Kairos kiadó által megjelentetett,  Rocco Buttiglione Kiút a zsákutcából: GPS keresztények számára a közélet útvesztőiben című könyvének a szabadság és tolerancia fogalmak helyes értelmezésével foglalkozó fejezetéről küldünk egy kis összegzést.

 

Rocco Buttiglione Olaszország egyik legnevesebb politikusa, filozófusa. Rómában politológus-professzorként, illetve a Képviselői Kamara alelnökeként is ismert. 2004-ben Európai Bizottsági biztosnak jelölték, de szélsőséges politikai csoportok erőszakos kampányának köszönhetően, melyben keresztény gondolkodása illetve családfelfogása miatt támadták, nem kaphatta meg a biztosi széket.

Socrates, Max Scheler, Szent Ágoston, Immanuel Kant, Luther, Arisztotelész illetve XVI. Benedek pápa gondolatai alapján magyarázza el nekünk a könyvben, hogy miért is kell a szabadságnak az igazság keresésén alapulnia, s manapság miért van az, hogy az igazi tolerancia eltűnőfélben van a közéletből.

Összefoglalónkat nézeteiről e levélben olvashatják, a teljes fejezet viszont elérhető itt.

 

Köszönjük, hogy továbbra is velünk tartanak imáikban egy keresztény Európáért folytatott munkánkban.

 

Barátsággal köszönti,

 

az Európa Krisztusért csapata

 

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

 

"Helyes fogalomértelmezése a szabadság és tolerancia szavaknak" - Rocco Buttiglione tollából (összegzés)

 

Az emberi szabadság jelensége hasonlóképp értelmezhető, mint az állati szabadság fogalma, vagyis ez az a képesség, mely lehetővé teszi a természet törvényei szerinti cselekvést. Az emberek viszont minden más teremtménytől különbözően, egy másik törvényszerűségnek is alá vannak vetve, ez pedig a lelkiismeret szava. Ebből adódik, hogy igazán szabadok csak akkor lehetnek, ha belső erkölcsi alaptörvényük szavát követik, mely alaptörvényt Socrates nevezte először az értékek világának.

 

Rocco Buttiglione szerint: "Az értékek világa (az igazi emberséges világ) az igazság keresésén alapszik. Az ember számára az jelenti a szabadságot, ha ésszerűen tud cselekedni."  Az emberi szabadságot két különböző nyomásgyakorlás ellenében tudjuk meghatározni. Külső kényszer az egyik, a másik pedig az ösztönök szava, a belső kényszerítő erő. Szabadnak születtünk, de az igazság keresése és szenvedélyeink fékezése által élhetünk csak szabadon.

 

Az emberi szabadság összetettségét figyelembe véve, két oldalról közelíthetjük meg azt. a sekélyes  szabadság az egyik oldal, mely a test szaván alapul, a bármit megtehetek érzés szabadsága; s a nagyobb szabadság, mely keresztény értelemben a jó akarásán alapul. Az emberi szabadság ellentmondáson alapul. "Egyik oldalról szabadságunk a külső kényszer kiiktatásán alapul, másik oldalról viszont azon a képességen, hogy saját cselekvésünket az objektív igazság keresésére irányítsuk. Objektív igazság nélkül ugyanis az ember nem lehet szabad."

 

Manapság, amikor alapvető értékeink a valóságban, a mindennapi életben kiüresednek, s szavakká válnak, szabadságunk is úgy tűnik, hogy a sekélyes szabadság elérésére korlátozódik. Buttiglione így magyarázza: "ha elveszítjük a szabadság igazi értelmének megélési képességét, ugyancsak elveszítjük antropológiai különbségünket is", mely az embert az állattól elválasztja, vagyis a nagyfokú szabadságunkat, mely az igazság keresésére és az igazság felismerésére rendel bennünket.

 

A szabadság gondolata pedig közvetlenül van összekötve a tolerancia fogalmával is. A szabadság mély értelme ugyanis az "igazság kimondásának szabadsága", a toleranciájé pedig hogy "el kell  viselnünk, hogy a másik ember kimondja az igazságot", illetve azt, amit ő lelkiismerete alapján igaznak gondol. "Ha viszont nincs objektív igazság, akkor az erő veszi át az igaz szerepét, s így a hatalmasabbak birtokolják az igazság nagyobb szeletét."

 

Rocco Buttiglione teljes gondolatmenetét angolul itt olvashatják.

 

A "Kiút a zsákutcából: GPS keresztények számára a közélet útvesztőiben" című könyvet elektronikus illetve nyomtatott formában megvásárolhatja. A vásárlás feltételeiről itt olvashat.