Megjelent: 2011-es jelentés a keresztények elleni intoleranciáról és diszkriminációról Európában 

 

2012 .március 19.: Az Európai Keresztények Elleni Intolerancia és Diszkrimináció Megfigyelőközpontja kiadta a 2011-es évre vonatkozó átfogó jelentését. Ez a jelentés ismerteti a legfontosabb előrelépéseket a vallásszabadság tekintetében, a türelmetlenség és diszkrimináció Európa-szerte legszembetűnőbb eseteit - és egyének és intézmények erről alkotott véleményét. A jelentés számos statisztikát tartalmaz, csakúgy, mint a vallásszabadság európai kontextusú jelentésének elemzését.

 

Töltse le a 2011-es jelentést .pdf formátumban vagy rendelje meg nyomtatott formában.

 

Dr. Gudrun Kugler, az intézet igazgatója elmondta: " A tanulmányok azt mutatják, hogy a vallásellenes indíttatású gyűlölet-bűncselekmények 85 százaléka a keresztények ellen irányul Európában. Legfőbb ideje, hogy nyilvános vitával reagáljunk erre a tényre! Észleltünk a keresztényeket érintő szakmai megszorításokat is: a lelkiismereti szabadságot korlátozó intézkedések miatt egyes szakmák - mint például az állami tisztségviselő, az orvos, a nővér, a szülész vagy akár a gyógyszerész - lassan bezárulnak a keresztények számára. A tanárok és a szülők bajba kerülnek, ha nem értenek egyet az állam által meghatározott szexuális etikával. Kutatásunk azt mutatja, hogy Európa csak akkor fog felnőni az alapvető szabadságértékekhez, ha sokkal elfogadóbban közelíti meg a vallást, különösképpen pedig a kereszténységet."

 

 

A vallásszabadság alakulása 2011-ben

 

2011-et a vallásról szóló nyilvános viták jellemezték - mint amilyen a norvég gyilkos, Andres Breivik esete volt, akit azon nyomban és helytelenül keresztény fundamentalistának címkéztek. A keresztényellenes előítéletek igazolásához szükség volt a muszlim terrorizmus keresztény megfelelőjére. A meggondolatlanul és elhamarkodottan használt jelző tehát kapóra jött a világsajtó számára.

Pozitív fejlemény volt a híres Lautsi-ügy az Emberi Jogok Európai Bíróságán. A Bíróság Nagykamarája felülbírálta a Bíróság elsőfokú döntését, és egyértelművé tette, hogy a feszületek az olaszországi állami iskolákban - melyek biztosítják az ország uralkodó vallásának láthatóságát - önmagában nem elegendő ahhoz, hogy az átnevelés folyamatát jelölje, éppen ezért nem sérti a Lautsi házaspár vallásszabadsághoz való jogát.

2011. egy másik pozitív fénypontja az EBESZ parlamenti közgyűlésének állásfoglalása volt, mely nyilvános vitát indított az európai keresztények elleni intolerancia és diszkrimináció témájában. Az állásfoglalás olyan jogszabályok újraértékelésére szólított fel, melyek potenciálisan hátrányos következményekkel járnak a keresztények számára.

 

  

A 2011-es jelentés összefoglalója

 

1. A intolerancia és a diszkrimináció a keresztények ellen, melyet leginkább a keresztények egyenjogúságának megtagadása és társadalmi kirekesztettsége jellemez, a legmegfelelőbb kifejezések a nyugati világban tapasztalt ezen jelenségekre. Annak ellenére, hogy ez technikailag egyfajta üldöztetés, mégsem nevezhetjük annak Európában, mivel meg kell különböztetnünk a keresztények ellen a világ más részein elkövetett bűncselekményektől.

 

2. A statisztika megmutatja a probléma lényegét: az Egyesült Királyságban a megkérdezettek 74%-a nyilatkozta, hogy "a keresztények irányába sokkal kifejezettebb a negatív diszkrimináció, mint a más vallású emberek felé". Franciaországban a folyamatosan növekvő vandalizmus 84%-ban a keresztény kegyhelyek felé irányul. Skóciában a vallási indíttatású erőszak 95%-át a keresztények szenvedik el.

 

3. Az EBESZ parlamenti közgyűlése látja a problémát, felhívja a nyilvánosság figyelmét az európai keresztények elleni intoleranciára és diszkriminációra, és felszólít azon jogszabályok újraértékelésére, melyek potenciálisan hátrányos következményekkel járhatnak a keresztények számára.

 

4. 2011-ben számtalan magánszemély és intézmény emelte fel szavát, és hívta fel a figyelmet a keresztények elleni egyre növekvő türelmetlenségre, és figyelmeztetett a változás szükségességére.

 

5. 2011-ben a Megfigyelőközpont az európai keresztények elleni intolerancia és diszkrimináció 180 esetét lejegyezte, melyek közül számosat be is mutatnak ebben a jelentésben, a következő kategóriák valamelyikében: Vallásszabadság, Szólásszabadság, Lelkiismeret Szabadsága, Diszkriminatív Esélyegyenlőségi Politikák, Keresztények Kizárása a Társadalmi- és Közéletből, Vallási Jelképek Elnyomása, Sértések, Rágalmazások és Negatív Sztereotípiák, Gyűlöletből fakadó Incidensek, Vandalizmus és Megszentségtelenítések, és Egyének ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekmények.

 

 

Érdekes idézetek az európai keresztények elleni türelmetlenségről

 

 “Szomorú, hogy egyes országokban, különösen Nyugaton, egyre inkább tapasztaljuk a politikai és kulturális körökben illetve a médiában a tiszteletlenséget és az ellenségességet (de esetenként akár a megvetést is), a vallások, s különösen pedig a kereszténység ellen." XVI Benedek Pápa, 2011.01.10.

 

"A vallási nézetekhez való jogot, ill. azon jogot, hogy az egyén saját hitével összhangban cselekedhessen, szembeállítják az ember sérthetetlenségéről szóló joggal – és a jog csorbul.. a törvény nem tölti be feladatát. Már nem úgy védi a hívő ember szabadságát, ahogy azok érdekeit, akik úgy vélik, hogy hátrányos megkülönböztetésben részesülnek.. ezt az egészségtelen egyensúlyt meg kell szüntetni - ha nem a bíróságok által, akkor a Parlamenten keresztül." The Daily Telegraph, 2011.04.12.

 

 “Furcsa, hogy az ateisták ilyen türelmetlennek bizonyultak a hívőkkel szemben." Lord Chris Patten, 2012.04.12

 

"Azon törekvés, mely az egyenlőség és az antidiszkrimináció jelenleg uralkodó sablonját igyekszik a vallási szervezetekre erőltetni, a vallásszabadság eróziója, szétesése."  

A Brit Nemzetközösség főrabbija, Lord Sacks, 2011.07.04.

 

“Egy olyan országot kell létrehoznunk, amelyben az emberek szégyenkezés nélkül lehetnek büszkék a hitükre - ahol nem érzik úgy, hogy a vallásukat a küszöbön kívül kell hagyniuk. Tehát ahol büszkék lehetnek a kereszténységre, és nem kell azt leértékelniük." Baroness Warsi (muszlim származású), miniszter, Egyesült Királyság, 2011.11.01.

 

További információ az alábbi linken: http://www.intoleranceagainstchristians.eu/quotations.html