Het embryo is geen handelswaar! Hij is 'een van ons'!

Beste vrienden!

Vandaag wenden we ons tot u met een zeer belangrijke kwestie: het Europese burgerinitiatief "One of Us" – “Een van ons”. Iedereen kan heel eenvoudig meedoen!

Samen met alle EU-landen willen we een punt maken van de algehele bescherming van het leven! Van de EU eisen we concreet de beëindiging van elke bevordering van activiteiten die te maken hebben met de vernietiging van het menselijke leven!

Op 18.10.2011 oordeelde het Europese Hof van Justitie in het geschil tussen de stamcelonderzoeker Oliver Brüstle en Greenpeace, dat vanaf de bevruchting van een menselijke eicel een menselijk embryo bestaat. Menselijke cellen met de mogelijkheid om te ontwikkelen mogen daarom niet gepatenteerd worden. Dit om de bescherming van de menselijke waardigheid die de mens vanaf het eerste moment van zijn ontwikkeling als embryo toekomt, niet te schenden. Het embryo is geen handelswaar. Wat niet mag gepatenteerd worden, mag door de EU ook niet bevorderd worden.

Alle stemgerechtigde EU-burgers kunnen tot 10 mei 2013 hun handtekening plaatsen (in sommige landen tot november 2013).

Slechts wanneer ook onze vrienden, kennissen en familie ondertekenen, kunnen we ons doel bereiken: over heel Europa minstens één miljoen handtekeningen verzamelen. We zijn dringend op zoek naar mensen van goede wil die ‘ambassadeurs’ willen worden: namelijk supporters die zelf ten minste 100 handtekeningen verzamelen. Schrijf ons a.u.b. als u dit wilt doen. Op het einde van de actie worden alle ‘ambassadeurs’ op een feest uitgenodigd!

Hartelijk dank voor uw waardevolle hulp!

Vanwege het Europa voor Christus - Team
Uw Gudrun en Martin Kugler

One of Us op het web:

Nederlands: www.oneofus.eu/nl

Europese campagne: www.oneofus.eu